Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 707/LVII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Marta Sulimowicz Skarbnik Gminy
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-16
Data publikacji:
2022-11-16
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16

Uchwała Nr 706/LVII/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników majątkowych od spółki Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Marta Sulimowicz Skarbnik Gminy
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-16
Data publikacji:
2022-11-16
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16

Uchwała Nr 705/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Świetlista - Wilcza Góra

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 704/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Króla Maciusia - Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 703/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę Nr 358/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Misiak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 702/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aleksandra Jasińska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 701/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Lesznowola gromadzących dochody na wydzielonym rachunku źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 700/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 386/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r. w sprawiw ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 699/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 698/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 697/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo ( obszar przy ulicach: Sadowej, Gruntowej, Rycerskiej, Karasia )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 696/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 438/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03

Uchwała Nr 695/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorzadowi Województwa Mazowieckiego w latach 2020-2022

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03

Uchwała Nr 694/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Uchwała Nr 693/LVI/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Borowska Kierownik Ref. RRP
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 12:02:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)