Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 368/XXXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Botaniczna - Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Uchwała Nr 367/XXXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Uchwała Nr 366/XXXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Uchwała Nr 365/XXXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Uchwała Nr 364/XXXII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Uchwała Nr 363/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2020-12-29
Data publikacji:
2020-12-29
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Uchwała Nr 361/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-29
Data ostatniej zmiany:
2020-12-29

Uchwała Nr 360/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stachowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-29
Data ostatniej zmiany:
2020-12-30

Uchwała Nr 359/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla częsci obrębu Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-29
Data ostatniej zmiany:
2020-12-30

Uchwała Nr 358/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-29
Data ostatniej zmiany:
2020-12-29

Uchwała Nr 357/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji ściekowej Lesznowola oraz wyznaczenia aglomeracji Lesznowola w nowym kształcie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Andrzej Olbrysz
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2020-12-29
Data publikacji:
2020-12-29
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24

Uchwała Nr 356/XXX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 listopada 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-02
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02

Uchwała Nr 353/XXX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 listopada 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-02
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02

Uchwała Nr 352/XXX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 listopada 2020r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-02
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 16:27:48, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)