Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 230/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

Uchwała Nr 228/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany statutu Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

Uchwała Nr 227/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 229/XVIII/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 226/XVIII/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2019/2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 225/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019r.

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lesznowola ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 224/XVIII/2019 RADY GMINY W LESZNOWOLI z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-12-31
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 223/XVIII/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 222/XVIII/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

Uchwała Nr 220/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

Uchwała 219/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Jęczmienna w Janczewicach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-12-31
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 221/XVIII/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

Uchwała 217/XVIII/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Kukurydziana w Janczewicach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 216/XVIII/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 57/1, położonej w obrębie Jazgarzewszczyzna, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

UCHWAŁA NR 215/XVIII/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 312, położonej w obrębie Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-12-31
Data ostatniej zmiany:
2019-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 12:02:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)