Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

ul. Kwiatowa 28, 
05-500 Mysiadło

Tel: 22 272 96 10
www.sportlesznowola.pl/
kontakt@sportlesznowola.pl

 

30 czerwca 2015 roku na mocy uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 117/XI/2015 zostało utworzone Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z siedzibą w Mysiadle przy ulicy Kwiatowej 28. Jednostka organizacyjna została powołana w celu wykonywania zadań gminy
z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w tym zarządzania i administrowania gminnymi obiektami sportowymi, terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi.

Celem Centrum Sportu jest skuteczne zarządzanie dynamicznie powiększającą się bazą sportowo-rekreacyjną oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola. 

Do zadań Centrum Sportu należy popularyzacja kultury fizycznej, poprzez udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom gminy, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych a także zapewnianie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dla najmłodszych mieszkańców.

Centrum Sportu współpracuje z funkcjonującymi na terenie gminy klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

   

     

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2017-05-31
Data publikacji:
2017-05-31
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-23 14:59:23, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)