Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

UCHWAŁA NR 203/XV/2015 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do umowy z Miastem Stołecznym Warszawa, w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-11
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11

Uchwała Nr 202/XV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 12/III/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2015r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2016-01-11
Data publikacji:
2016-01-11
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11

Uchwała Nr 201/XV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2015r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-11
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11

Uchwała Nr 200/XV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2015

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-01-11
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11

Uchwała Nr 199/XV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2015-2025

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2016-01-11
Data publikacji:
2016-01-11
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11

Uchwała Nr 198 /XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

Uchwała Nr 197/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2015-12-23
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

Uchwała Nr 196/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

UCHWAŁA NR 195/XIV/2015 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 15 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

Uchwała Nr 194/ XIV /2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie zawarcia porozumienia określającego zasady współpracy i wzajemnych zobowiązań dla przygotowania , realizacji i finansowania inwestycji pn. Budowa węzła „Lesznowola” wraz z „tymczasowymi zjazdami” po wschodniej stronie trasy- ul. Postępu i po zachodniej stronie trasy projektowanej drogi lokalnej, w ramach budowy planowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa-Grójec, w miejscu przecięcia z planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 721.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

UCHWAŁA NR 193/XIV/2015 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 15 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „W samo Południe”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2015-12-23
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

Uchwała Nr 192/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

UCHWAŁA NR 191/XIV/2015 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 15 grudnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2016-02-15

UCHWAŁA NR 190/XIV/2015 RADY GMINY LESZNOWOLA Z DNIA 15 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

UCHWAŁA Nr 188/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło zatwierdzonego uchwałą Nr 277/XXXVI/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2005 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-12-23
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 12:02:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)