Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk
zmieniająca uchwałę nr 563/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-07
Data ostatniej zmiany:
2015-01-07

Uchwała Nr 28/IV/2014 Rady Gminy Lesznowolqa z dnia 30 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2015-01-05
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-07

Uchwała Nr 27/IV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015 i 2016.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Uchwała Nr 26/IV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Uchwała Nr 25/IV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2015-01-05
Data ostatniej zmiany:
2015-01-05

Uchwała Nr 23/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/9  położonej w obrębie Marysin, gmina Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

UCHWAŁA NR 24/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
- plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
(Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Uchwała Nr 22/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą  Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Uchwała Nr 21/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Uchwała Nr 20/ III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Uchwała Nr 19/III /2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Uchwała Nr 18 /III /2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk
w sprawie wykonywania przez Gminę Lesznowola działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Uchwała 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2015 Nr 16/III/2014Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 485/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2014r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 12:02:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)