Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 8/II/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
W sprawie powołania Komisji Statutowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-27
Data publikacji:
2011-01-27
Data ostatniej zmiany:
2011-01-27

Uchwała Nr 7/II/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2010r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-01-27
Data ostatniej zmiany:
2011-01-27

Uchwała Nr 6/II/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie  powołania Komisji Polityki Społecznej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-01-27
Data ostatniej zmiany:
2011-01-27

Uchwała Nr 5/II/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Polotyki Gospodarczej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-01-27
Data ostatniej zmiany:
2011-01-27

Uchwała Nr 4 /II/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2010

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-27
Data publikacji:
2011-01-27
Data ostatniej zmiany:
2011-01-27

Uchwała Nr 18/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Lesznowola w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-27
Data publikacji:
2011-01-27
Data ostatniej zmiany:
2011-01-27

UCHWAŁA Nr 3/II/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-27
Data publikacji:
2011-01-27
Data ostatniej zmiany:
2011-01-27

Uchwała Nr 15/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2011r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-07
Data publikacji:
2011-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Uchwała Nr 14/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-07
Data publikacji:
2011-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-07
Data publikacji:
2011-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Uchwała Nr 12/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-07
Data publikacji:
2011-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Uchwała Nr 11/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk

Budżet Gminy Lesznowola na rok 2011

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-07
Data publikacji:
2011-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Uchwała Nr 10/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola   na lata 2011 - 2021.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-07
Data publikacji:
2011-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Uchwała Nr 9/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk
zmiany w budżecie gminy na 2010r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-01-07
Data publikacji:
2011-01-07
Data ostatniej zmiany:
2011-01-25

Uchwała Nr 20/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r.

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-01-05
Data ostatniej zmiany:
2011-01-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 16:27:32, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)