Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Rafał Skorek Dyrektor CS
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Rafał Skorek Dyrektor CS
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmian w Statucie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Agnieszka Kaźmierczak-Boroń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom ktorym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Lesznowola a Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy TRANSPORTOWIEC w Stefanowie w sprawie przekazania dotacji na rzecz remontu instalacji elektrycznej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Misiak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie utworzenia Systemu Gminnych Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Lesznowola niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za korzystania z tych parkingów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Karolina Pichnej
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lesznowola oraz wyrażenia zgody na udezielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/280 położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/268 o pow. 9 m2 położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Wojciech Kosmowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 9 m2 położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Wojciech Kosmowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, o pow. 8 m2 położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Wojciech Kosmowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-23 14:04:3, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)