Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Sarmacka – Władysławów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wisnios
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Polanki – Magdalenka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Olszynkowa – Nowa Wola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Walentyna Sobolewska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze – ul. Begonii – Nowa Wola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/110, położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Grażyna Brzozowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 94/IX/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Lesznowola lub jej jednostkom podległym

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Halina Goc
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap II

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu w roku 2020

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-16
Data publikacji:
2021-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-04-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-18 14:48:55, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)