Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 483/XLII/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych nr 246, nr 247, nr 248, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-07-27
Data publikacji:
2022-07-27
Data ostatniej zmiany:
2022-07-27

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 248, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-07-27
Data publikacji:
2022-07-27
Data ostatniej zmiany:
2022-07-27

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Anna Gawrych Kierownik BRG
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Oleandrów - Nowa Wola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 596/XLVIII/ z dnia 24 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Lesznowola na rok 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Lucyna Ołów Kierownik GOPS
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Raszyn

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Marcin Biernat
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu Stop Smog w Gminie Lesznowola oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokość tego wkładu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Karolina Karbowniak-Eleryk
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

Projekt Uchwały w sprawie wyrazenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 351/1, położonej w obrębie Nowa Wola na umieszczenie infrastruktury technicznej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienia części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewdencji gruntów i budynków nr 1/264, położonej w obrębie KPGO Mysiadło na umieszczenie infrastruktury technicznej,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174 o pow. 0,1795 ha obręb Stara Iwiczna, gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/1 o pow. 0,7700ha obręb Janczewice, gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały zmieniająca uchwałę Nr 171/XV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stafanowo, Jabłonowo, Warszawianka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp[odarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obszaru Nowa Iwiczna

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Wola Mrokowska, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Mroków zatwierdzonego uchwałą Nr 490/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stachowo, Wola Mrokowska, Warszawianka, Kolonia Mrokowska zatwierdzonego uchwałą Nr 163/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-07-15
Data publikacji:
2022-07-15
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 15:07:56, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)