Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Nagietków - Nowa Wola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Bukietowa - Marysin,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w w Lesznowoli do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Druzd Oktawian
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/3, obręb Janczewice,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/264, położonej w obrębie KPGO Mysiadło na umieszczenie infrastruktury technicznej, y

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiacej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 60/3, położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/6 i nr 57/9, położonej w obrębie Mroków na umieszczenie infrastruktury technicznej,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie ode obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będacej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 10m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie cofnięcia skargi wniesionej do Naczelnego Sadu Administracyjnego od wyroku Wojewpodzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2021r. syg. akt VII SA/Wa/655/21 w sprawie ze skarki Trimeko sp. z o.o.k. z siedzibą w Piasecznie na uchwałę Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr 92/VIII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna ( teren przy ulicy Mleczarskiej ) ( Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7475 ).

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus Kierownik RRB
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-04-22
Data publikacji:
2022-04-22
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-19 11:42:12, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)