Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 669/LIV/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Jabłonkowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 61/27, położonej w obrębie Mroków oraz budynku usytuowanego na nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/1, położonej w obrębie Magdalenka, w celu świadczenia usług medycznych przez Salus Sp. z o.o z siedzibą w Mrokowie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Wojciech Kosmowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-25

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów : Warszawianka i Wola Mrokowska, zatwierdzonego uchwałą Nr 267/XXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 maja 2020 r

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wisniakowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (obszar położony pomiędzy ul. Ogrodową a granicą gminy)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrebu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Żwirowej i ul. Gwiaździstej)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Lesznowola, Kolonia Lesznowola ( obszar przy ulicach : Słoneczna, Borowa, Myszki Polnej)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Marta Sulimowicz
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały RG w sprawie obniżenia skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Borowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Lesznowola z dnia ….. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Wieczorek
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt Uchwały Nr ….. Rady Gminy Lesznowola z dnia ……. 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Jabłonkowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne” sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Marta Sulimowicz
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-02 13:18:20, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)