Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-26
Data publikacji:
2021-02-26
Data ostatniej zmiany:
2021-02-26

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/240 o pow. 0,0026ha położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku mieszkalnym znajdującym się na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 46/37 obręb PGR i Radiostacja Łazy wraz z udziałem w częsciach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 289/25 o pow. 0,0146, położonej w Lesznowoli obręb Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Czyżyka Zgorzała

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czę4ści obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 97/IX/2019 z dnia 14 maja 2019

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

Projekt uchwały RG w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Janina Szulowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

PROJEKT UCHWAŁY RG zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Lech Kilanowski Kierownik ROK
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-19
Data publikacji:
2021-02-19
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Rafał Wojewoda
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

Projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Lesznowola.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Kazimierz Jabłoński
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dn. 25.06.2020 (ul. Żytnia i Biedronki)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 16:46:31, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)