Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus Kierownik RRB
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus Kierownik RRB
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus Kierownik RRB
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Seliga
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Rafał Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały nr 638/XLIV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2019r. w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów ekologicznych w ramach projektu Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Misiak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych o numerze 280311W oraz o numerze 281984W w miejscowości Nowa Wola gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Janina Szulowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Anna Gawrych Kierownik BRG
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Lech Kilanowski Kierownik Ref. ROK
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, stalenie stawek tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Lech Kilanowski Kierownik Ref. ROK
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 7/47, o pow. 0,4081 ha położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Wojciech Kosmowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 1113m2,k stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/251 i nr 253, będącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu o pow. 18m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/250, bedącej własnością Gminy Lesznowola, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-11-17
Data publikacji:
2021-11-17
Data ostatniej zmiany:
2021-11-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-03 15:00:5, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)