Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Dane teleadresowe

Ikona statystyk

Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

tel.   (22) 757-93-40  do 42;    fax.  (22) 757-92-70

www.lesznowola.pl

www.lesznowola.eobip.pl

e-mail: gmina@lesznowola.pl

           wojt@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:

55 8022 0000 0000 0257 2000 0018


Szanowni Państwo
W Urzędzie Gminy został zmodernizowany system łączności, poprzez dodanie nowej linii cyfrowej. Do wszystkich numerów wewnętrznych dodana została dodatkowa numeracja zewnętrzna 22 7089 XXX
(XXX = numer wewnętrzny)
Np. numer wewnętrzny 206, to numer miejski 22 7089 206 Pozostają do dyspozycji Państwa także numery:
22 757 93 40 do 42
22 708 93 40
22 708 93 93

A zatem można do Urzędu Gminy dodzwonić się na 3 sposoby do nr wewnętrznego 206:
1. Wykonując połączenie bezpośrednio do numeru wewnętrznego ( np. 22 7089 206 )
2. Wykonując połączenie na numer 22 708 93 40 lub 22 708 93 93
(tonowo 206  lub poprzez panią telefonistkę z nr 206)
3.  Wykonując połączenie w starym systemie analogowym 22 757 93 40 do 42
(tonowo 206 lub poprzez panią telefonistkę z nr 206)

Referat/samodzielne stanowisko

Kierownik/osoba odpowiedzialna

Nr pok.

Nr wew. tel.

Wójt

Maria Jolanta 
Batycka - Wąsik

102

wew. 101

 Zastępca Wójta

Mirosław Wilusz

102

wew. 101

 Zastępca Wójta

Marcin Kania

104

 

Sekretarz

Jan Wysokiński

107

wew. 101

Skarbnik

Marta Sulimowicz

12

wew. 213

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Andrzej Olbrysz

2

wew. 123, 132

Referat Dróg i Mostów

Maria Przygodzka

105

wew. 145, 207

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Marzena Chmiel

103

wew. 128, 208

Referat  Gospodarki Odpadów Komunalnych

Lech Kilanowski

Łazy ul. Przyszłości 8

22/ 700 01 02 
do 04

Referat Zamówień Publicznych

Tomasz Dziubak-Wysokiński

9

wew. 113,
fax: 114

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Ewa Gurtowska

112

wew. 130, 202, 203, 281

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Grażyna Brzozowska

21

wew. 118, 119, 127

Urząd Stanu Cywilnego

Ewa Lewandowska

1

wew. 122

Ewidencja ludności

Bożena Poterała, 
Jadwiga Siedlanowska
Joanna Barańska

106

wew. 219

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Łucja Jaworska

107

wew. 220

Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

Małgorzata Seliga
Marlena Soboń

101

wew. 120

Referat Realizacji Budżetu

Beata Kuć
Grażyna Wojnicka
Emilia Ziomek-Ike

10

wew. 117, 227

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Hanna Borowska

8, 15

wew. 142, 215, 230

Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

Irmina Świtek

6

wew. 108, 112

Biuro Rady

Anna Gawrych

114

wew. 109, 110

Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej

Zofia Duda

5

wew. 124

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Danuta Szulowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wew. 228

Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Małgorzata Wiśniakowska

3

wew. 144

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Agnieszka Dziuba

1A

wew. 138

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Agnieszka Adamus

108

wew. 121, 266

Stanowisko ds. Informacji Europejskiej

Joanna Misiak

108

wew. 131

Stanowisko ds. Wojskowych

Bogusław Dąbrowski

1A

wew. 138

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie 
Referat w Lesznowoli

UWAGA! Działalnie filii zawieszone do odwołania

Małgorzata Rostkowska, 
Elżbieta Galbarczyk

15

wew.  137

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

Koordynator: Mariola Jagnicka

11

wew. 143, 224, 225
fax. 22/ 736 11 84

Stanowisko ds. Informatyki

Artur Maksymiuk
Grzegorz Krakowski
Cezary Smereczyński

110

22 708 92 06

Urzędy

Urząd Pocztowy w Lesznowoli ul.Gminna 60, tel. (22) 757-93-21
Urząd Pocztowy w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 16, tel. (22) 756-15 26
Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 757 20 60, 757 20 51, fax. (22) 757 11 58
Urząd Skarbowy ul. Energetyczna 5, tel. (22) 726 67 00, fax. (22) 726 68 54
Powiatowy Urząd Pracy ul. Szkolna 20 tel. (22) 756-73-61, 750-29-11, fax. (22) 757-20-28
Prokuratura Rejonowa ul.  Kościuszki 14, tel. (22) 703 79 90, fax. (22) 703 79 93
ZUS Oddział Piaseczno ul. Puławska 34 tel. (22) 757-02-51, 757-27-43, fax. (22) 757-27-45
KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa ul. Ludowa 7 tel. (22) 737-00-30, 737-00-28, fax. (22) 737-00-29
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chylice ul. Dworska 7 tel. (22) 756-46-20, 756-43-33


Parafie

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Magdalence, ul. Ks. Słojewskiego 19, tel. (22) 757-77-63
Parafia p.w. św. Stanisława Kostki w Mrokowie, ul. Rejonowa 40, tel. (22) 756-16-48
Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, ul.Słoneczna 7/9/11, tel. (22) 757-06-10


Państwowe szkoły i przedszkola

Szkoła Podstawował w Nowej Iwicznej Ul. Krasickiego 56; tel. (22) 750-83-80
Szkoła Podstawowa w Mrokowie Ul. Marii Świątkiewicz 2A; tel. (22) 756-15-55
Szkoła Podstawowa w Łazach Ul. Ks. Słojewskiego 1; tel. (22) 757-73-61(62)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli Ul. Szkolna 8; tel. (22) 757-93-99
Szkoła Podstawowa w Mysiadle, Ul. Kwiatowa 28, tel. (22) 462 85 20
Szkoła Podstawowa w Mysiadle, Ul. Ogrodowa 13, tel. (22) 427 37 93
Szkoła Podstawowa Filia w Zgorzale, Ul. Cyraneczki 8, tel. (22) 427 37 95
Gminne Przedszkole w Jastrzębcu Ul. Łąkowa 13; tel. (22) 756-15-82
Gminne Przedszkole w Kosowie Ul. Karasia 49; tel. (22) 756-13-68
Gminne Przedszkole w Mysiadle Ul. Osiedlowa 4; tel. 517 665 037
Gminne Przedszkole w Zamieniu Ul. Błędna 32; tel. (22) 435-63-58, (22) 215-84-21

 
Banki

Bank Ziemi Łowickiej w Łowiczu odział w Lesznowoli Ul. Słoneczna 223; tel. (22) 737-45-01 fax.757 93 78
Bank Spółdzielczy w Jabłonowie ul. Nadrzeczna 7c; tel/fax 736-22-81
Bank Spółdzielczy w Mrokowie Al. Krakowska 25/5; tel. (22) 756-18-63
Bank Spółdzielczy w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 35, tel. (22) 735-02-55
Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej Ul. Nadrzeczna 16; tel. (22) 756-65-01
 


Komisariat Policji w Lesznowoli, ul. Oficerska 2, tel. 22/ 757 93 90


Ośrodki Zdrowia

Ośrodek Zdrowia w Nowej Iwicznej "Słoneczny Park" (dawnej EDMED) ul.Graniczna 33c, tel. (22) 701-49-10
Ośrodek Zdrowia w Magdalence SALUS ul. Słoneczna 273, tel. (22) 757-99-64
Ośrodek Zdrowia w Mrokowie SALUS ul. Górskiego 4, tel. (22) 756-15-92
Przychodnia dla Dzieci i Rodziców TOLEK Nowa Wola, ul. Postępu 7, tel. (22) 750 33 77, 602 23 73 73
Centrum Medyczne LUX MED - Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 29, tel. (22) 715-96-00 
Centrum Medyczne Puławska - Piaseczno, ul. Puławska 49, tel. (22) 737 50 50
Szpital w Piasecznie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Anny w Piasecznie - administrowany przez EMC Instytut Medyczny SA ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno; www.piaseczno.emc-sa.pl
Informacja i Rejestracja Szpitala (całodobowo), tel. (22) 73 54 100 Informacja i Rejestracja Przychodni (między 7.00 a 21.00), tel. (22) 73 54 101


Lecznica Weterynaryjna w Lesznowoli, ul. GRN 61, tel. (22) 757-93-15

Gabinet Weterynaryjny "Arka" we Władysławowie, ul. Motocyklistów 8, tel. (22) 736 26 83,   

504 806 055

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Robert Gadzinowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
e-mail: inspektor@lesznowola.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70., email: rodo@lesznowola.pl.

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). 

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2003-06-25
Data publikacji:
2003-06-25
Data ostatniej zmiany:
2019-11-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 16:03:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)