Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Dane teleadresowe

Ikona statystyk

Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

tel.   (22) 708-91-11  
fax.  (22) 757-92-70

www.lesznowola.pl

www.lesznowola.eobip.pl

e-mail: gmina@lesznowola.pl

           wojt@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:

55 8022 0000 0000 0257 2000 0018


Szanowni Państwo!
W Urzędzie Gminy został zmodernizowany system łączności, poprzez dodanie nowej linii cyfrowej. Do wszystkich numerów wewnętrznych dodana została dodatkowa numeracja zewnętrzna 22 7089 XXX
(XXX = numer wewnętrzny)
Np. numer wewnętrzny 206, to numer miejski 22 7089 206 Pozostają do dyspozycji Państwa także numery:
22 708 91 11

A zatem można do Urzędu Gminy dodzwonić się na 3 sposoby do nr wewnętrznego 206:
1. Wykonując połączenie bezpośrednio do numeru wewnętrznego ( np. 22 7089 206 )
2. Wykonując połączenie na numer 22 708 91 11
(tonowo 206  lub poprzez panią telefonistkę z nr 206)
3.  Wykonując połączenie w starym systemie analogowym 22 757 93 40 do 42
(tonowo 206 lub poprzez panią telefonistkę z nr 206)

Referat/samodzielne stanowisko

Kierownik/osoba odpowiedzialna

Nr pok.

Nr wew. tel.

Wójt

Maria Jolanta 
Batycka - Wąsik

102

wew. 101

 Zastępca Wójta

Mirosław Wilusz

102

wew. 101

 Zastępca Wójta

Marcin Kania

104

wew. 101 

Sekretarz

Jan Wysokiński

107

wew. 101

Skarbnik

Marta Sulimowicz

12

wew. 213

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Joanna Żurkowska-Beta

2

wew. 123, 132

Referat Dróg i Mostów

Karolina Pichnej

105

wew. 145, 207

Referat Gospodarki Komunalnej

Andrzej Wiatrak

Mysiadło
ul. Osiedlowej 2 B

512 582 128;
513 525 302

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Marzena Chmiel

103

wew. 128, 208

Referat  Gospodarki Odpadów Komunalnych

Lech Kilanowski

Łazy
ul. Przyszłości 8

22/ 700 01 02 
do 04

Referat Zamówień Publicznych

Tomasz Dziubak-Wysokiński

9

wew. 113,
fax: 114

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Ewa Gurtowska

112

wew. 130, 202, 203, 281

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Grażyna Brzozowska

21

wew. 118, 119, 127

Urząd Stanu Cywilnego

Ewa Lewandowska

1

wew. 122

Ewidencja ludności

Bożena Poterała, 
Ewa Orłowska
Joanna Barańska

106

wew. 219

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Łucja Jaworska

107

wew. 220

Referat Spraw Organizacyjnych     
i Pracowniczych

Marek Walczak

107

wew. 301

Kadry

Małgorzata Seliga
Marlena Soboń
Julia Ryder

101

wew. 120

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego

Agnieszka Dziuba

110

wew. 138

Stanowisko ds. Obronnych i Wojskowych

Mariusz Jurek

110

wew. 138

Referat Realizacji Budżetu

Beata Kuć
Grażyna Wojnicka
Emilia Ziomek-Ike

10

wew. 117, 227

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Hanna Borowska

8, 15

wew. 142, 215, 230

Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

Irmina Świtek

6

wew. 108, 112

Biuro Rady

Anna Gawrych

114

wew. 109, 110

Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej

Zofia Duda

5

wew. 124

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Danuta Szulowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wew. 204

Referat Innowacji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

Dorota Czajkowska

13

wew. 218

Stanowisko ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

Małgorzata Wiśniakowska

13

wew. 144

Stanowisko ds. Informacji Europejskiej

Joanna Misiak

13

wew. 131

Profilaktyka zdrowia

Elżbieta Szymańska

13

Wew. 218

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Agnieszka Adamus

108

wew. 121, 266

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

Koordynator: Teresa Kurmanowska

11

wew. 143, 224, 225
fax. 22/ 736 11 84

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie 
Referat w Lesznowoli

UWAGA! Działalnie filii zawieszone do odwołania

 

 

 

 

Urzędy 

 • Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 757 20 60, (22) 757 20 51, faks (22) 757 11 58
 • Urząd Skarbowy ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 726 67 00, faks. (22) 726 68 54 
 • Powiatowy Urząd Pracy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno, centrala  - (22) 48 42 678, sekretariat - (22) 48 42 663, faks (22) 48 42 689; e-mail: sekretariat@piaseczno.praca.gov.pl  lub: wapi@praca.gov.pl 
 • Prokuratura Rejonowa ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno,  tel. (22) 703 79 90, (22) 703 79 61
 • ZUS Oddział Piaseczno ul. Puławska 34B, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 560 16 00 
 • KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa ul. Ludowa 7, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 737 00 30, (22) 737 00 28,  faks (22) 737 54 28; 
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Chylice ul. Dworska 7, 05-510 Chylice, tel. (22) 756 46 20, (22) 756 43 33; 

 

Placówki pocztowe

 • Urząd Pocztowy w Mysiadle, ul. Topolowa 2, 05-500 Mysiadło, tel. (22) 736 01 52; 
 • Urząd Pocztowy w Lesznowoli, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,  tel. 885 901 022; 
 • Urząd Pocztowy w Jabłonowie, al. Krakowska 67 C, 05-552 Jabłonowo, tel. (22) 756 15 10

 

Parafie

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Magdalence, 05-552 Łazy, ul. Ks. Słojewskiego 19, tel. (22) 757-77-63
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Mrokowie, 05-552 Mroków, ul. Rejonowa 40, tel. (22) 756-16-48
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, 05-500 Stara Iwiczna,  ul.Słoneczna 7/9/11, tel. (22) 757-06-10

 

Publiczne szkoły i przedszkola

 • Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej - ul. Krasickiego 56, tel. (22) 750-83-80
 • ​Szkoła Podstawowa w Mrokowie - ul. Marii Świątkiewicz 2A, tel. (22) 756-15-55
 • Szkoła Podstawowa w Łazach - ul. Ks. Słojewskiego 1, tel. (22) 757-73-61(62)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli - ul. Szkolna 6; tel. (22) 757-93-99
 • Szkoła Podstawowa w Mysiadle - ul. Kwiatowa 28, tel. (22) 462 85 20
 • Szkoła Podstawowa w Mysiadle - ul. Ogrodowa 13, tel. (22) 427 37 93
 • Szkoła Podstawowa Filia w Zgorzale - ul. Cyraneczki 8, tel. (22) 427 37 95
 • Gminne Przedszkole w Jastrzębcu - ul. Łąkowa 13, tel. (22) 756-15-82
 • Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej - ul. Jana Bandurskiego ps. „Norwid” 1, tel. (22) 756-13-68
 • Gminne Przedszkole w Mysiadle - ul. Osiedlowa 4, tel. 517 665 037
 • ​Gminne Przedszkole w Zamieniu - ul. Błędna 32, tel. (22) 435-63-58, (22) 215-84-21

 
Banki

 • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli - ul. Słoneczna 223, 05-506 Lesznowola tel. (22) 737 45 00 (01) faks (22) 737 45 21 
 • ​Bank Spółdzielczy w Piasecznie oddział w Lesznowoli - ul. Słoneczna 272, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 737 41 09, 508 010 760 
 • Bank Spółdzielczy w Jabłonowie ul. Nadrzeczna 7c, 05-552 Jabłonowo, tel. 736 22 81 
 • Bank Spółdzielczy w Mrokowie - Al. Krakowska 25/5, 05-552 Mroków, tel. (22) 756 18 63 
 • Bank Spółdzielczy w Nowej Iwicznej - ul. Krasickiego 35, 05-500 Nowa Iwiczna, tel. (22) 735 02 55 
 • Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej - ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (22) 735 45 40/ 41 /42/ 45, faks (22) 735 45 43 

 

Komisariat Policji w Lesznowoli
ul. Oficerska 2
Tel. (47) 72 45 840, (47) 72 45 843
Faks (47) 72 45 841 757 93 90

 

 

Placówki medyczne funkcjonujące na terenie Gminy Lesznowola

Nazwa placówki

Adres

Kontakt

NZOZ SALUS
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence

ul. Słoneczna 273
05-506 Magdalenka

tel./fax 22 757 99 64
tel./fax 22 727 12 84
e-mail: magdalenka@salus-mrokow.pl

NZOZ SALUS
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie

ul. Górskiego 4
05-552 Mroków

tel. 22 756 15 92
tel. 22 756 12 38
e-mail: mrokow@salus-mrokow.pl

SALUS
Centrum Rehabilitacji
i Aktywności Fizycznej

ul. Górskiego 15
05-552 Mroków

tel. 22 243 07 77
tel. 735 007 107
e-mail: kontakt@salus-mrokow.pl

Tolek
Przychodnia
dla dzieci i rodziców 

ul. Postępu 7
05-506 Nowa Wola

tel. 22 750 33 77
tel. 602 237 373
fax 22 757 70 57
e-mail: rejestracja@tolek.info

CM LUX MED

ul. Nowa 4A
05-500 Stara Iwiczna

tel. 22 33 22 888
tel. 22 715 96 00

POZ EDMED/CZ Nowa Iwiczna

ul. Graniczna 33 C
05-500 Nowa Iwiczna

tel./fax 22 701 49 10
e-mail: 1402188@zoz.org.pl

Psychoterapia Nowa Wola

ul. Krasickiego 247
05-500 Nowa Wola

tel. 889 041 339
e-mail: gabinet@psychoterapia-nowawola.pl

HappyNest Center

ul. Krasickiego 62
05-515 Nowa Iwiczna

tel. 662 802 049
e-mail: kontakt@happynest.center

LOTUS MEDICAL CENTER
Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 3B lok. B15
05-552 Wólka Kosowska

tel. 502 771 721
tel. 22 708 98 99
tel. 22 708 98 66
e-mail: infor.lotusmc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Robert Gadzinowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
e-mail: inspektor@lesznowola.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70., email: rodo@lesznowola.pl.

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). 

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

 

              


 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2003-06-25
Data publikacji:
2003-06-25
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-12 12:32:29, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)