Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

  

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik:
Joanna Żurkowska-Beta
Pokój nr 2
Tel. wew. 123, 132
Tel.bezpośredni /22/ 70 89 123; /22/ 70 89 132

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik:
Marzena Chmiel
Pokój nr 103
Tel. wew. 128, 208
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 128; /22/ 70 89 208

Referat Dróg i Mostów

Kierownik:
Maria Przygodzka
Pokój nr 105
Tel. wew.  145, 207
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 145; /22/ 70 89 207

Referat  Gospodarki Odpadów Komunalnych
Łazy ul. Przyszłości 8

Kierownik:
Lech Kilanowski
Tel. wew. 102, 103, 104, 105, 106
Tel.bezpośredni /22/ 700 01 02; 22/ 700 01 03; 22/ 700 01 04

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik:
Tomasz Dziubak – Wysokiński 
Pokój nr 9
Tel. wew. 113
Fax. 114
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 113

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Kierownik:
Ewa Gurtowska
Pokój nr 112
Tel. wew. 130, 202 203 281
Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 130; /22/ 70 89 202; /22/ 70 89 203; /22/ 70 89 281

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik:
Grażyna Brzozowska
Pokój nr 21
Tel. wew. 118, 119
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 118; /22/ 70 89 119

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik:
Ewa Lewandowska
Pokój nr 1
Tel. wew. 122
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 122

Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji

- Bożena Poterała
- Joanna Barańska
- Jadwiga Siedlanowska
Tel. wew. 219
Pokój nr 106
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 219;
   
Ewidencja Działalności Gospodarczej
- Łucja Jaworska
Tel. wew. 220
Pokój nr 107
Tel.bezpośredni: 22/70 89 220

Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

- Małgorzata Seliga
- Marlena Soboń
Pokój nr 101
Tel. wew.120
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 120

Referat Realizacji Budżetu

Beata Kuć
Grażyna Wojnicka
Emilia Ziomek-Ike
Pokój nr 10
Tel. wew.117, 227
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 117; /22/ 70 89 227

Referat Realizacji Podatków i Opłat 

Kierownik:
Hanna Borowska
Pokój nr 8 i 15
Tel. wew. 142, 215, 230
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 142; /22/ 70 89 215; /22/ 70 89 230

Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

Kierownik:
Irmina Świtek
Pokój nr 6
Tel. wew. 108,112
Tel.bezpośredni: 22 70 89 108
Telefon komórkowy: 500 108 435
e-mail: irmina.switek@lesznowola.pl; kontrola@lesznowola.pl 

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Kierownik
Agnieszka Adamus 
Pokój nr 108
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 121
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 266

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Pokój nr 13

Kierownik:

Dorota Czajkowska

tel. wew. 218

tel. bezpośredni  22 70 89 218

Biuro Rady

Kierownik:
Anna Gawrych
Pokój nr 114
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 109; /22/ 70 89 110

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Koordynator
Mariola Jagnicka
Pokój nr 11
Tel. wew. 143, 224, 225
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 143; /22/ 70 89 224; /22/ 70 89 225
Fax: /22/ 736-11-84
e-mail: komunikacja@lesznowola.pl

Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej

Zofia Duda
Sylwia Borowska
Pokój nr 3
Tel. wew. 124
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 124

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Danuta Szulowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Tel. wew. 228
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 228

Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Małgorzata Wiśniakowska
Monika Szulik
Pokój nr 13
Tel. wew.144,  360
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 144,  22 70 89 360

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Agnieszka Dziuba
Pokój nr 110
Tel. wew. 138
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 138

Stanowisko ds. Informacji Europejskiej

Joanna Misiak
Pokój 13
Tel. wew. 131
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 131

Stanowisko ds. Wojskowych

Mariusz Jurek
Pokój nr 110
Tel. wew. 138
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 138

Stanowisko ds. Informatyki

Artur Maksymiuk
Grzegorz Krakowski
Cezary Smereczyński
Tel. wew. 206
Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 206

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2012-03-06
Data publikacji:
2012-03-06
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 16:03:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)