Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Komisje VIII kadencji

Ikona statystyk

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tomasz Filipowicz        

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej - Marta Maciejak

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej - Jerzy Wiśniewski

Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej - Krzysztof Klimaszewski

Przewodniczący Komisji Statutowej - Magdalena Łyszcz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Justyna Gawęda

  

 

 

 

Przedmiotem działalności Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy szczególnie pod względem:

    1)  legalności,

    2)  gospodarności,

    3)  rzetelności,

    4)  celowości,

    5)  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

SKŁAD: Komisja Rewizyjna

1. Filipowicz Tomasz - Przewodniczący komisji

2. Osiński Piotr - Wiceprzewodniczący komisji

3. Anita Kochanowska-Cydzik - członek komisji (od 24.02.2022 r.)

4. Kwiatkowski Grzegorz - członek komisji

5. Obłucka Bożena - członek komisji

   

 Przedmiotem działania Komisji Polityki Gospodarczej są sprawy z zakresu:

   1)  gospodarki gminnej,

   2)  inwestycji gminnych,

   3)  dochodów i wydatków budżetu Gminy.

   4)  przychodów i rozchodów Gminy.

SKŁAD: Komisja Polityki Gospodarczej

1. Marta Maciejak - Przewodniczący komisji

2. Mariusz Socha - Wiceprzewodniczący komisji

3. Borowski Konrad - członek komisji

4. Gawęda Justyna - członek komisji

5. Klimaszewski Krzysztof - członek komisji

6. Kwiatkowski Grzegorz - członek komisji

7. Lasek Anna - członek komisji

8. Łupiński Krzysztof - członek komisji

9. Osiński Piotr - członek komisji

10. Soszyński Bartłomiej - członek komisji

11. Wiśniewski Jerzy - członek komisji

 

Przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej są sprawy z zakresu:

   1)  oświaty,  wychowania i sportu,

   2)  pomocy społecznej i wychowania w trzeźwości,

   3)  ochrony zdrowia,

   4)  porządku i bezpieczeństwa publicznego,

   5)  ochrony przeciwpożarowej,

   6)  kultury, rekreacji i wypoczynku.

SKŁAD: Komisja Polityki Społecznej

1. Wiśniewski Jerzy - Przewodniczący komisji

2. Małek Izabela - Wiceprzewodniczący komisji

3. Bobrowska Małgorzata – członek komisji

4. Kwiatkowski Grzegorz - członek komisji

5. Łupiński Krzysztof - członek komisji

6. Łyszcz Magdalena - członek komisji

7. Obłucka Bożena - członek komisji

8. Vasilopoulou Dorota - członek komisji

9. Kochanowska-Cydzik Anita - członek komisji

10. Klimaszewski Krzysztof - członek komisji

      

Przedmiotem działania Komisji Polityki Przestrzennej, Urbanistyki i Rolnictwa są sprawy z  zakresu:

   1)  ładu przestrzennego i gospodarki terenami,

   2)  polityki rolnej,

   3)  ochrony środowiska.

SKŁAD: Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki 

1. Krzysztof Klimaszewski - Przewodniczący komisji

2. Bobrowska Małgorzata - Wiceprzewodniczący komisji

3. Borowski Konrad - członek komisji

4. Filipowicz Tomasz - członek komisji

5. Gawęda Justyna - członek komisji

6. Gonsowski Grzegorz - członek komisji

7. Grochala Łukasz - członek komisji

8. Kochanowska-Cydzik Anita  - członek komisji

9. Łyszcz Magdalena - członek komisji

10. Maciejak Marta - członek komisji

11. Socha Mariusz - członek komisji

12. Vasilopoulou Dorota - członek komisji

13. Wiśniewski Jerzy - członek komisji

 

Komisja Statutowa

1. Łyszcz Magdalena - Przewodniczący komisji

2. Vasilopoulou Dorota - Wiceprzewodniczący komisji

3. Bobrowska Małgorzata - członek komisji

4. Borowski Konrad - członek komisji

5. Kochanowska-Cydzik Anita - członek komisji

6. Obłucka Bożena - członek komisji

7. Soszyński Bartłomiej - członek komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Gawęda Justyna - Przewodniczący komisji

2. Borowski Konrad - Wiceprzewodniczący komisji

3. Kochanowska-Cydzik Anita - członek komisji

4. Łyszcz Magdalena - członek komisji

5. Małek Izabela - członek komisji

6. Obłucka Bożena - członek komisji

7. Soszyński Bartłomiej - członek komisji

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2012-12-12
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22

SKŁAD KOMISJI VIII KADENCJI

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-12 12:32:29, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)