Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej p.n.: „Budowa ulicy Przez Górkę w miejscowości Łoziska”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewelina Łukasiuk
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-16
Data publikacji:
2022-09-16
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23

„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ W GMINIE LESZNOWOLA: ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LESZNOWOLI, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ IWICZNEJ, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁAZACH, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSIADLE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROKOWIE” w ramach projektu RPMA.02.01.02-14-i485/21, „Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aneta Książek
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-15
Data publikacji:
2022-09-15
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewelina Łukasiuk
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-14
Data publikacji:
2022-09-14
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23

„PROJEKT BUDOWY I ROZBUDOWY UL. WIEJSKIEJ W MYSIADLE – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aneta Książek
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-09
Data publikacji:
2022-09-09
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19

„Zagospodarowanie (poddanie odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Lesznowola.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak-Wysokiński
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-06
Data publikacji:
2022-09-06
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewelina Łukasiuk
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-08-05
Data publikacji:
2022-08-05
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06

Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 i Mroków - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak-Wysokiński
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-06-07
Data publikacji:
2022-06-07
Data ostatniej zmiany:
2022-07-29

1. Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Lesznowola, 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak Wysokiński
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-03-18
Data publikacji:
2022-03-18
Data ostatniej zmiany:
2022-04-20

Przedłużenie licencji NGVL licencji Pakietu Office 365 EntE3 User

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak Wysokiński
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-03-15
Data publikacji:
2022-03-15
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w 2022 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewelina Łukasiuk
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-03-08
Data publikacji:
2022-03-08
Data ostatniej zmiany:
2022-03-30

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenach gminy Lesznowola w 2022 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Tomasz Dziubak Wysokiński
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-03-01
Data publikacji:
2022-03-01
Data ostatniej zmiany:
2022-03-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-23 14:59:23, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)