Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nN na działce nr ew 4 obr. PGR Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Ficek-Mikołajczak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-25
Data publikacji:
2021-02-25
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon pomiędzy ul. Jedności i ul. Polną)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-02-17
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec i części obrębu Garbatka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-02-10
Data publikacji:
2021-02-10
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała - etap I

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-10
Data publikacji:
2021-02-10
Data ostatniej zmiany:
2021-02-10

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zakończenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla zmiany przeznaczenia pomieszczenia na funkcję lakierni ciekłej w aktualnie budowanym obiekcie produkcyjnym na działce nr. ew. 35 w m. Kolonia Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-02-05
Data publikacji:
2021-02-05
Data ostatniej zmiany:
2021-02-05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Ikona statystyk

Udział społeczeństwa w postępowaniu o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy zespołu przemysłowo - magazynowo - usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego na działkach nr ew. 85, 86, 87, 88, 89 i 90 przy ul. Zielonej w m. Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-02-04
Data publikacji:
2021-02-04
Data ostatniej zmiany:
2021-02-04

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-29
Data publikacji:
2021-01-29
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Piwowarska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-28
Data publikacji:
2021-01-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

w sprawie zmiany decyzji ZRID dot. budowy dróg 20KDL, 21 KDL w Wólce Kosowskiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-01-28
Data publikacji:
2021-01-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Ikona statystyk

w sprawie zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Woj. Maz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-01-28
Data publikacji:
2021-01-28
Data ostatniej zmiany:
2021-01-28

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

w sprawie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Referat RUP
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-01-12
Data publikacji:
2021-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

w sprawie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Referat RUP
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2021-01-12
Data publikacji:
2021-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

w sprawie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Referat RUP
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

w sprawie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Referat RUP
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-01-12
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-26 16:46:31, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)