Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

INFORMACJA o zawarciu umowy na realizację zadania publicznego przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-07-16
Data publikacji:
2021-07-16
Data ostatniej zmiany:
2021-07-16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Władysławów (dz. nr ew. 1), Magdalenka (dz. nr ew. 1884, 2114, 2115, 2116), PGR i Radiostacja Łazy (dz. nr ew. 48/31, 48/32, 48/42), gm. Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-09
Data publikacji:
2021-07-09
Data ostatniej zmiany:
2021-07-09

INFORMACJA

Ikona statystyk

o złożonej Uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego- mały grand przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-08
Data publikacji:
2021-07-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy i części obrębu Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Przyszłości, Rozmaitości, Gruntową)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-08
Data publikacji:
2021-07-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Rozmaitości, Alternatywy)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-08
Data publikacji:
2021-07-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola (obszar położony pomiędzy: ul. Słoneczną, granicą obrębu Nowa Wola i granicą obrębu Lesznowola)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-08
Data publikacji:
2021-07-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (obszar na zachód od torów kolejowych)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-08
Data publikacji:
2021-07-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-08
Data publikacji:
2021-07-08
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 22/5 i 22/19 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Czekoladowej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących oraz adaptacji istniejących budynków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 5/13, 22/6 i 22/11 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Zakładowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 20/4 i 22/14 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Czekoladowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania części hali magazynowej na produkcyjną na terenie zakładu McCormick S.A. w Stefanowie, dz. nr ew. 52/6, 52/8 i 52/10

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-06-29
Data publikacji:
2021-06-29
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29

Informacja o zawarciu umowy na zadanie publiczne z Uczniowskim Klubem Sportowym Judo Ikizama

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-06-28
Data publikacji:
2021-06-28
Data ostatniej zmiany:
2021-06-28

INFORMACJA o zawarciu umowy o wsparcie realizacji zadania o nazwie Zajęcia karate i treningi rodzinne w Mrokowie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-06-24
Data publikacji:
2021-06-24
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24

Wyniki Konkursu Turystyka i Rekreacja Krajoznawcza

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-06-24
Data publikacji:
2021-06-24
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-23 14:04:3, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)