Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Ikona statystyk

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-05-17
Data publikacji:
2021-05-17
Data ostatniej zmiany:
2021-05-17

Komunikat - ćwiczebne uruchomienie syren

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Mariusz Jurek
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-05-14
Data publikacji:
2021-05-16
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesnowola dla część obrębów: Marysin i Wólka Kosowska (obszar położony pomiędzy ul. Zdrowotną a ul. Żurawinową)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-05-12
Data publikacji:
2021-05-12
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-05-12
Data publikacji:
2021-05-12
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Ikona statystyk

o wydaniu w dniu 12.04.2021 r. Decyzji nr 16/2021 w sprawie rozbudowy drogi gminnej - ul. Tukanów gmina Piaseczno, gmina Lesznowola - Etap 1

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-11
Data ostatniej zmiany:
2021-05-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała - etap II ( obszar położony na wschód od ul. Postępu )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-05-06
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska ( rejon na wschód od Al. Krakowskiej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-05-06
Data publikacji:
2021-05-06
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego na działkach nr ew. 85, 86, 87, 88, 89 i 90 przy ul. Zielonej w m. Władysławów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-05-05
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linii kablowej oświetlenia drogowego, złącza kablowego niskiego napięcia, latarni oświetlenia drogowego - budowa mająca na celu oświetlenie przejścia dla pieszych dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, na działce nr ewid. 50, obręb Lesznowola, gm. Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Ficek-Mikołajczak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-05-05
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - linii kablowej oświetlenia drogowego złącza kablowego niskiego napięcia, latarni oświetlenia drogowego - budowa mająca na celu ośweietlenie przejścia dla pieszych dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, na działce nr ewid. 63/16, obręb Stara Iwiczna gm. Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Ficek-Mikołajczak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-05-05
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Ikona statystyk

w sprawie rozbudowy drogi gminnej ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowej Iwicznej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aleksandra Osińska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-04-30
Data publikacji:
2021-04-30
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30

Podstawowa kwota dotacji na 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Mościcka
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-22
Data publikacji:
2021-04-22
Data ostatniej zmiany:
2021-04-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08

Wyniki konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-06
Data ostatniej zmiany:
2021-04-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-18 14:48:55, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)