Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów obejmuje nieruchomości położone w miejscowości Zgorzała stanowiące działki o nr ew. 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-28
Data ostatniej zmiany:
2020-05-28

ROCZNE SPRAWOZDANIE

Zbieranie statystyk

z realizacji Programu Współpracy Gminy Lesznowola z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-21
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy budynku handlowo – usługowego wraz z parkingami, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i wewnętrzną komunikacją na działkach nr ew. 234/2, 235/2 i 242/19, obręb KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

dot.wysokości dotacji dla przedszkoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-19
Data ostatniej zmiany:
2020-05-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3 w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-12
Data ostatniej zmiany:
2020-05-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3 w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-12
Data ostatniej zmiany:
2020-05-12

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu budynków w zabudowie mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zamieniu w Gminie Lesznowola na działce nr 5/5 oraz na działce 20 przy ul. Czekoladowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-12
Data ostatniej zmiany:
2020-05-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy dwóch budynków handlowo – usługowych w miejscowości Mysiadło, dz. nr ew. 231/9.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-08
Data ostatniej zmiany:
2020-05-08

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-06
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

o przetargu ustnym nieograniczonym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-05
Data ostatniej zmiany:
2020-05-05

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-05-05
Data ostatniej zmiany:
2020-05-05

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

dot. czynności ustalenia przebiegu granic dz. nr 90 Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-29
Data ostatniej zmiany:
2020-04-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2859W w m.Łazy i m.Kuleszówka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-07
Data ostatniej zmiany:
2020-04-07

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych w miejscowości Mysiadło, dz. nr 231/9

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-04-07
Data ostatniej zmiany:
2020-04-07

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zbieranie statystyk

dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Łącznej i ulicy Górskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-31
Data ostatniej zmiany:
2020-03-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-29 17:28:01, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)