Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Ikona statystyk

na dzierżawę nieruchomości na okres 20 lat, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 248, obr. KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska - Pędraś
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-22
Data publikacji:
2022-12-22
Data ostatniej zmiany:
2022-12-22

Wyjaśnienie w sprawie obwieszczenia i ogłoszenia z dnia 06.12.2022 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-14
Data publikacji:
2022-12-14
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębów: Stefanowo, Jabłonowo, Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-08
Data publikacji:
2022-12-08
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-08
Data publikacji:
2022-12-08
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębu Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-08
Data publikacji:
2022-12-08
Data ostatniej zmiany:
2022-12-08

OGŁOSZENIE o drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 53/4, nr 54/4, nr 55/4 oraz nr 53/6, nr 54/6, położonych w obrębie Wólka Kosowska oraz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14 położonych w obrębie Marysin

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-12-01
Data publikacji:
2022-12-01
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01

OGŁOSZENIE o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 1/281, obr. KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-30
Data publikacji:
2022-11-30
Data ostatniej zmiany:
2022-11-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 10/4, 10/10, 10/11, 10/12, 20/35, 21/2, 22, 449, 451, 452, 468, 479, 480, 488 w m. Mysiadło oraz dz. nr ew. 187/11, 188/18, 222/3, 388 w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-29
Data publikacji:
2022-11-29
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Ikona statystyk

o zapewnieniu udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na południowej obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) o długości odcinka ok. 14,8 km. Zadanie 2 km 8+241,47 – 21+746,16”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-24
Data publikacji:
2022-11-24
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 248, obręb KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-08
Data publikacji:
2022-11-08
Data ostatniej zmiany:
2022-11-08

Informacja o przystąpieniu Gminy Lesznowola do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że Gmina Lesznowola przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Mirosław Wilusz 

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Kamil Goc
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy drogi gminnej - droga 2 KDD i fragment 1 KDZ w m. Mysiadło i m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy drogi gminnej - droga 2 KDD i fragment 1 KDZ w m. Mysiadło i m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-11-02
Data publikacji:
2022-11-02
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02

Ogłoszenie - Podstawowa kwota dotacji III aktualizacja

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Mościcka
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-10-28
Data publikacji:
2022-10-28
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie wyników konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wisniakowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-10-27
Data publikacji:
2022-10-27
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-12 12:32:29, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)