Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o ponownym wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stafanowo, Jabłonowo, Warszawianka.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-09-22
Data publikacji:
2022-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy obszar przy ul. Wiejskiej i Al. Krakowskiej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-09-22
Data publikacji:
2022-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

w sprawie zakończenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi gminnej – droga 2 KDD i fragment 1 KDZ w m. Mysiadło (dz. nr ew. 452, 10/10, 10/11, 10/12, 449 i 440) i m. Zgorzała (dz. nr ew. 388)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-22
Data publikacji:
2022-09-22
Data ostatniej zmiany:
2022-09-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o wydaniu w dniu 21.09.2022 decyzji nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na części działki ewid. nr 93/5, obręb Stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Ficek-Mikołajczak
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2022-09-21
Data publikacji:
2022-09-21
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21

Informacja

Ikona statystyk

o zawarciu umowy z Uczniowskmi Klubem Sportowym Judo Ikizama na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie „Camp treningowy z Olimpijczykiem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-21
Data publikacji:
2022-09-21
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21

Obwieszczenie

Ikona statystyk

dot. decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 25/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ulicy Jaskółki i ulicy Gogolińskiej w miejscowości Zgorzała.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Starosta Piaseczyński
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-20
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20

Obwieszczenie

Ikona statystyk

dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnoprawnych oraz usługę wodną w związku z budową drogi gminnej-ul. Rubinowej w miejscowości Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-20
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20

Obwieszczenie

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji Nr 198/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pod nazwą: „Remont linii 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-20
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20

Obwieszczenie

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego w m. Szamoty, gmina Nadarzyn

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-20
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20

Informacja

Ikona statystyk

o zawarciu umowy z Fundacją Synapsis na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie „Integracja poprzez zajęcia sportowe.”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-20
Data publikacji:
2022-09-20
Data ostatniej zmiany:
2022-09-20

INFORMACJA

Ikona statystyk

o zawarciu umowy ze Stowarzyszeniem Grizzly Fight Club na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie „Santa Grizzly Cup 2022 - Mikołajkowe zawody dla dzieci.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-19
Data publikacji:
2022-09-19
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19

Informacja

Ikona statystyk

o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Łukasz Gąsiorowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-16
Data publikacji:
2022-09-16
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16

Obwieszczenie

Ikona statystyk

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu parkingowo – składowego na działce nr ew. 41, Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-15
Data publikacji:
2022-09-15
Data ostatniej zmiany:
2022-09-15

Podanie do publicznej wiadomości informacji

Ikona statystyk

o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu parkingowo – składowego na działce nr ew. 41, Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-09-15
Data publikacji:
2022-09-15
Data ostatniej zmiany:
2022-09-15

INFORMACJA

Ikona statystyk

o zamknięciu konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/2022 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29.06.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023 w roku 2022

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Dorota Czajkowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-09-15
Data publikacji:
2022-09-15
Data ostatniej zmiany:
2022-09-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-23 14:59:23, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)