Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie opłaty za odprowadzane ścieki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-28
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji Starosty Piaseczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-25
Data ostatniej zmiany:
2020-09-25

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-23
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-23
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu zabudowy mieszkaniowo – usługowej z garażami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 207/10 w m. Stara Iwiczna.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-22
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22

ZARZDZENIE NR 160/2020

Zbieranie statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-16
Data ostatniej zmiany:
2020-09-16

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-09

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno - magazynowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-08
Data ostatniej zmiany:
2020-09-08

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie dotacji celowej z budżetu Gminy Lesznowola na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-01
Data ostatniej zmiany:
2020-09-01

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie odwołania wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-08-27
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27

Wyłożenie do publicznego wglądu

Zbieranie statystyk

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-08-24
Data publikacji:
2020-08-24
Data ostatniej zmiany:
2020-08-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-28 15:50:41, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)