Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru jednego Kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-30
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon pomiędzy ul. Jedności i ul. Polną)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-26
Data ostatniej zmiany:
2020-11-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (rejon na zachód od Al. Krakowskiej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-26
Data ostatniej zmiany:
2020-11-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka (obszar położony pomiędzy ul. Postępu i granicą gminy Lesznowola)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-26
Data ostatniej zmiany:
2020-11-26

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie Oferty Nr 20/2020/MG na zadania publiczne, złożonej w formie małego grantu przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Krótka, pod tytułem „Turniej Młodziczek Grudzień 2020”

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo – usługowej z garażami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 207/10 w m. Stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pn. Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych na dz. nr ew. 5/20 i 7/4 w m. Lesznowola, obręb PGR Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Żwirowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Nowa Wola (obszar pomiędzy: ul. Postępu, ul. Cukierniczą, ul. Krótką)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar położony pomiędzy ul. Krasickiego i ul. Szkolną)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar przy ul. Krasickiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar pomiędzy: ul. Produkcyjną, ul. Alternatywy i ul. Gruntową)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Ikona statystyk

o wydaniu postanowienia w sprawie rozbudowy ul. Fabrycznej w Łoziskach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-13
Data ostatniej zmiany:
2020-11-13

Zarządzenie nr 194/2020 Wójta Gminy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-10
Data ostatniej zmiany:
2020-11-10

Ogłoszenie

Ikona statystyk

w sprawie wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-09
Data ostatniej zmiany:
2020-11-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-30 16:45:37, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)