Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Informacja

Ikona statystyk

w sprawie oferty Nr RFZ.21.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 11.10.2021r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Aktywni Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-10-15
Data publikacji:
2021-10-15
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie oferty Nr RFZ.20.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 04.10.2021r. w formie małego grantu przez Fundację Promyk Słońca Dzieciom

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-14
Data publikacji:
2021-10-14
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola ( obszar położony pomiedzy: ul. Okrężną, ul. Myszki Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-14
Data publikacji:
2021-10-14
Data ostatniej zmiany:
2021-10-14

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie oferty Nr RFZ.19.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 4 października 2021r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie sportu Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-13
Data publikacji:
2021-10-13
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 22/5 i 22/19 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Czekoladowej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-10-13
Data publikacji:
2021-10-13
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków we wsi Nowa Wola i Zgorzała, gmina Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-10-12
Data publikacji:
2021-10-12
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12

OBWIESZCZENIE Wody Polskie

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzrenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu na działce nr 234/2 obręb Łoziska, gmina Lesznowola w postaci zabudowy cieku Dopływ z Lesznowoli rurą o średnicy wewnętrznej 1000 i długości 12 m - zapoznanie się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Piwowarska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-11
Data publikacji:
2021-10-11
Data ostatniej zmiany:
2021-10-11

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie oferty Nr RFZ.19.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 4 października 2021r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie sportu Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-07
Data publikacji:
2021-10-08
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08

INFORMACJA

Ikona statystyk

o możliwości złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej Spółkom wodnym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-07
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie oferty Nr RFZ.16.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 27 września 2021r. w formie małego grantu przez KS OTM LESZNOWOLA

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-07
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PAN Jastrzębiec i części obrębu Garbatka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-07
Data publikacji:
2021-10-07
Data ostatniej zmiany:
2021-10-07

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Grażyna Brzozowska Kierownik GGN
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-04
Data publikacji:
2021-10-04
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie oferty Nr RFZ.20.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 04.10.2021r. w formie małego grantu przez Fundację Promyk Słońca Dzieciom

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-10-04
Data publikacji:
2021-10-04
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Ikona statystyk

o wydaniu w dniu 22.09.2021r. Decyzji nr 37/2021 w sprawie rozbudowy ulicy Torowej w miejscowości Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-09-30
Data publikacji:
2021-09-30
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wyłozeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra ( obszar położony przy ul. Żwirowej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-09-23
Data publikacji:
2021-09-23
Data ostatniej zmiany:
2021-09-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-19 15:14:54, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)