Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzacym jest Gmina Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-01-27
Data publikacji:
2022-01-27
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27

ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego

Ikona statystyk

o wszczeciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2019 z dnia 07.08.2019r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-01-27
Data publikacji:
2022-01-27
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27

OBWIESZCZENIE Wody Polskie

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji znak WA.ZUZ.5.4210.1213.2021.JS z dnia 29.12.2021r. w sprawie odprowadzenia wód opadowych z ulic Polnej i Zielonej do stawu w m. Podolszyn

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-01-24
Data publikacji:
2022-01-24
Data ostatniej zmiany:
2022-01-24

INFORMACJA Wody Polskie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na działce nr ew. 23 obręb Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-01-24
Data publikacji:
2022-01-24
Data ostatniej zmiany:
2022-01-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło zatwierdzonego uchwałą Nr 515/XXXVI/2017 z dnia 25 października 2017r. ( obszar przy ul. Kwiatowej ).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-01-20
Data publikacji:
2022-01-20
Data ostatniej zmiany:
2022-01-20

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków we wsi Nowa Wola i Zgorzała, gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-01-18
Data publikacji:
2022-01-18
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 20/4 i 22/14 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie ul. Czekoladowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-01-14
Data publikacji:
2022-01-14
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Ikona statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała – etap I (obszar położony na zachód od ul. Postępu)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-01-13
Data publikacji:
2022-01-13
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (obszar położony pomiędzy ulicami: Rozmaitości, Alternatywy)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-12-23
Data publikacji:
2021-12-23
Data ostatniej zmiany:
2021-12-23

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Ikona statystyk

o wydaniu decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 39/2021 w sprawie rozbudowy ulicy Poprzecxznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki nr 111 w Mysiadle

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-12-17
Data publikacji:
2021-12-17
Data ostatniej zmiany:
2021-12-17

OBWIESZCZENIE Wody Polskie

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odprowadzenia wód opadowych z ul. Polnej i ul. Zielonej do stawu w m. Podolszyn

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-12-14
Data publikacji:
2021-12-14
Data ostatniej zmiany:
2021-12-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-12-09
Data publikacji:
2021-12-09
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy ( obszar przy ul. Wiejskiej i Al. Krakowskiej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-12-09
Data publikacji:
2021-12-09
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów ( obszar przy ul. Wojska Polskiego )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-12-09
Data publikacji:
2021-12-09
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola ( obszar połozony pomiedzy ul. Słoneczną i granicą obrębu Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-12-09
Data publikacji:
2021-12-09
Data ostatniej zmiany:
2021-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 21:07:20, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)