Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na części działki ewid. nr 1, obręb Warszawianka gm. Lesznowola ul. Malinowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Ficek - Mikołajczak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-27
Data publikacji:
2022-06-27
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27

INFORNACJA

Ikona statystyk

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - wsparcie działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy Lesznowola - wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lesznowola w 2022r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-27
Data publikacji:
2022-06-27
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

o zmianie wniosku w dniu 5 maja 2022r. w sprawie budowy dróg gminnych - ulicy Jaskółki i ulicy Gogolińskiej w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Sulej Inspektor RDM
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-27
Data publikacji:
2022-06-27
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27

INFORMACJA o zawarciu umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym Judo Ikizama na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie Obóz sportowy w Darłowie z Ikizamą

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23

INFORMACJA o zawarciu umowy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Zamienie na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie Dzień sportu SRS Zamienie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23

ZAWIADOMIENIE Wody Polskie

Ikona statystyk

o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Piaseczyńskiego ŚRL-6223/WG/5/06 z dnia 12.09.2006 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Marzena Chmiel Kierownik RSR
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Stefanowo, Jabłonowo, Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23

INFORMACJA

Ikona statystyk

W sprawie oferty Nr RFZ.5.525.2022.MG na zadania publiczne o nazwie: „XVIII Półkolonie Dobrej Woli na sportowo”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-24

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Ikona statystyk

stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 53/4, nr 54/4, nr 55/4 oraz nr 53/6, nr 54/6, położonych w obrębie Wólka Kosowska oraz oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 40/4, nr 40/13, nr 41/2, nr 42/14 położonych w obrębie Marysin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska - Pędraś
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-06-23
Data publikacji:
2022-06-23
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23

KOMUNIKAT

Ikona statystyk

do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019 - 2023 w roku 2022

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Elżbieta Szymańska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-22
Data publikacji:
2022-06-22
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

INFORMACJA

Ikona statystyk

o zawarciu umowy z Fundacją Synapsis na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie Sportowe Drzwi Otwarte w Wilczej Górze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-22
Data publikacji:
2022-06-22
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

INFORMACJA

Ikona statystyk

o zawarciu umowy z Klubem Sportowym Walka Kosów na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie Organizowanie wolnego czasu w okresie letnim dla młodzieży i dorosłych z Kosowa i okolic

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-22
Data publikacji:
2022-06-22
Data ostatniej zmiany:
2022-06-22

KOMUNIKAT

Ikona statystyk

do Ogłoszenia o konkursie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 103/2022 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 03 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pod nazwą Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola na lata 2019-2023

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Elżbieta Szymańska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-06-20
Data publikacji:
2022-06-20
Data ostatniej zmiany:
2022-06-20

Informacja

Ikona statystyk

o ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo Ikizama na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie „Obóz sportowy w Darłowie z Ikizamą.”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-06-15
Data publikacji:
2022-06-15
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15

Informacja

Ikona statystyk

o ofercie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Zamienie na realizację zadania w formie małego grantu o nazwie „Dzień sportu SRS Zamienie.”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-06-15
Data publikacji:
2022-06-15
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-27 16:41:40, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)