Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Uwaga! Strona zostanie niedługo przeniesiona do archiwum. Od 01.01.2023 r. Biuletyn Informacji Publicznej ma nowy adres: https://www.bip.lesznowola.pl


 

Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

tel. 22 708 91 11
fax.  22 757-92-70

e-mail: gmina@lesznowola.pl
                wojt@lesznowola.pl

kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl

Nr rachunków bankowych Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

wpłaty za opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, czynsze komunalne, dzerżawa gruntu, wpłaty na wodociąg i kanalizację, ksero,

39 8022 0000 2001 0000 0257 0004

wpłaty za udostępnienie danych osobowych, Duplikat Karty Dużej Rodziny,

90 9288 0001 5500 0257 2000 0120

wpłaty za urządzenia wodne,
 

NIP: 123-12-20-334

REGON: 013271111

KOD TERYTORIALNY: 1418032

ADRES SKRYTKI EPUAP: /apq4u8b94x/SkrytkaESP

 

link do sesji online: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/712/rada-gminy-lesznowola.htm

  

  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
  Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60,
  05-506 Lesznowola, tel. (22) 708-91-11, fax. (22) 757-92-70., email: rodo@lesznowola.pl.
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 5. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).
 7. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2011-12-21
Data publikacji:
2011-12-21
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-12 12:32:29, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)