Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 472/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17.12. 2009r.

Zbieranie statystyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2009-12-22
Data publikacji:
2009-12-22
Data ostatniej zmiany:
2010-03-05

Uchwała Nr 471/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17.12. 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielania pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2009-12-22
Data publikacji:
2009-12-22
Data ostatniej zmiany:
2010-03-05

Uchwała Nr 470/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17.12. 2009r.

Zbieranie statystyk
w sprawie uchylenia uchwały Nr 369/XXVI/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia  28 kwietnia 2009r.w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę boiska szkolnego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2009-12-22
Data publikacji:
2009-12-22
Data ostatniej zmiany:
2011-01-24

Uchwała Nr 466/XXXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17.12. 2009r.

Zbieranie statystyk
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2009-12-22
Data publikacji:
2009-12-22
Data ostatniej zmiany:
2009-12-23

Uchwała Nr 461 /XXXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-14
Data ostatniej zmiany:
2009-12-14

Uchwała Nr 450/XXXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchylenia uchwały Nr 430/XXXI/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego w 2009r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-11
Data ostatniej zmiany:
2009-12-11

Uchwała Nr 449/XXXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchylenia uchwały Nr 318/XXII/08 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-11
Data ostatniej zmiany:
2009-12-11

Uchwała Nr 448/XXXIV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 437/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-11
Data ostatniej zmiany:
2009-12-11

Uchwała Nr 454/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr 453/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomiości na 2010 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr 464 /XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji we wsi Mroków na działce o nr. ew. 73/46, gmina Lesznowola ośrodka gier na automatach

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr 463/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr 462/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr 465/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru członka Komisji Statutowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Uchwała Nr 456/XXXIV/09 Rady Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 23/4, położonej w obrębie Nowa Iwiczna, gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-10
Data ostatniej zmiany:
2009-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-21 16:26:14, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)