Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 314 /XXII/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2008

Zbieranie statystyk
w sprawie zmiany uchwały nr 308/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Irena Liwińska
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2008-12-19
Data publikacji:
2008-12-19
Data ostatniej zmiany:
2009-01-16

UCHWAŁA NR 269/XX/2008 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 26 września 2008 r.

Zbieranie statystyk

       
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Irena Liwińska
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2008-12-02
Data publikacji:
2008-12-02
Data ostatniej zmiany:
2009-01-16

UCHWAŁA NR 268/XX/2008 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 26 września 2008 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola - Kolinia Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Irena Liwińska
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
2008-12-02
Data publikacji:
2008-12-02
Data ostatniej zmiany:
2009-01-16

Uchwała Nr 312/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009.

Uchwała Nr 311/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego w banku wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na pokrycie deficytu budżetowego.

Uchwała Nr 310/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Nr 262/XX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia
26 września 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego

Uchwała Nr 308/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr 307/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola

UCHWAŁA 306/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
w roku 2009

UCHWAŁA 305/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

UCHWAŁA Nr 304/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

UCHWAŁA Nr 303/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lesznowola prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 58 w Nowej Iwicznej.

UCHWAŁA Nr 302/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r

Zbieranie statystyk
w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji we wsi Jabłonowo na działce
o nr ew. 40/4 gmina Lesznowola ośrodka gier na automatach

UCHWAŁA Nr 301/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk
w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji we wsi Jabłonowo na działkach
o nr ew. 11/14, 11/15, 11/16 gmina Lesznowola ośrodka gier na automatach

UCHWAŁA Nr 300/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zbieranie statystyk
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Kapitał na przyszłość” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Lesznowola w roku 2008.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 14:36:54, zmian dokonał(a): gregk

WCAG 2.0 (Level AA)