Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników majątkowych od spółki „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne” sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Marta Sulimowicz
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2022-11-04
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Jabłonkowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Jabłonkowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Polityki Gospodarczej Rady Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Anna Gawrych Kierownik BRG
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Świetlista - Wilcza Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały zmieniająca uchwałe Nr 358/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032,

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Misiak
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Króla Maciusia - Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Druzd Oktawian
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Lesznowola gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 386/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za kporzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stachowo ( obszar przy ulicach: Sadowej, Gruntowej, Rycerskiej, Karasia )

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Projekt Uchwały zmieniajacej uchwałę Rady Gminy Lesznowola w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w latach 2020-2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-11-03

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 438/XXXIX/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorzadowi Województwa Mazowieckiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Adrianna Hodyra
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-10-21
Data publikacji:
2022-10-21
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 16:27:48, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)