Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 - 2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Henryka Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Storczykowa w Zgorzale

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Blasku Księżyca w Łoziskach

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Zamieniu ul. Waniliowa 7

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, poprzez likwidację Filii w Zgorzale ul. Cyraneczki 8

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jacek Bulak Dyrektor ZOPO
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Karolina Pichnej
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie ustalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Kazimierz Jabłoński
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Karolina Pichnej
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2021 roku.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola oznaczonych w ewidencji gruntów nr 363 położonej w obrębie łazy nr 27/20 i nr 26/34 połozonej w obrębie Stefanowo nr 146/2, położonej w obrębie Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska-Pędraś
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

PROJEKT UCHWAŁY zmieniający uchwałę Rady Gminy Lesznowola nr 119/X/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów Marysin i Wólka Kosowska zatwierdzonego uchwałą nr 266/XXIV/2020r. ( obszar położony pomiedzy ul. Zdrowotną a ul. Żwirową )

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-04-16 15:15:01, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)