Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Zbieranie statystyk

Pokój nr: 3

Tel. wew.: 124

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 124
 

Zofia Duda

Sylwia Borowska

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Wójtowi.

 

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej, w szczególności należy:

  • przygotowanie do akceptacji Wójta propozycji kwartalnych planów kontroli komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek dotowanych przez Gminę;  
  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej;
  • dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
  • udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie;
  • przedstawianie Wójtowi projektu zaleceń pokontrolnych;
  • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie prowadzonych kontroli;
  • wykonywanie na polecenie Wójta kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)