Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I EWIDENCJI

Zbieranie statystyk

Sprawy Obywatelskie

Pokój nr 106 

Tel. wew.: 219

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 219

Bożena Poterała

Joanna Barańska

Jadwiga Siedlanowska

 

Sprawy Ewidencji

Pokój nr 107

Tel. wew.: 220

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 220

Łucja Jaworska

 

Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Ewidencyjnych w szczególności należy:

1) prowadzenie rejestru mieszkańców zgodnie z ustawą o ewidencji ludności;

2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy;

3) prowadzenie postępowań w sprawach ewidencji ludności, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;

4) nadawanie numerów PESEL na wniosek;

5) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz rejestru wyborców;

6) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL;

7) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizacja;

8) sporządzanie wykazów mieszkańców dla potrzeb kwalifikacji wojskowej, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz spisu
wyborców;

9) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Sądami, USC oraz Komisarzem Wyborczym;

10) sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

11) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i dokonywanie w niej zmian zgodnie z o obowiązującymi przepisami prawa;

12) udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej;

13) sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

15) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

16) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

  

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-23
Data publikacji:
2013-04-23
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)