Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Zbieranie statystyk

Pokój nr 3

Andrzej Pawłowski


Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Wójtowi.

 

Do zadań Audytora Wewnętrznego, w szczególności należy:

 • przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego;
 • opracowanie, w porozumieniu z Wójtem, do końca roku planu audytu na rok następny;
 • przeprowadzanie audytów planowanych oraz zadań audytowych nie ujętych w planie audytu na rok bieżący zleconych przez Wójta;
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego;
 • przedstawianie Wójtowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni;
 • prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego sprawozdań z audytu wewnętrznego oraz z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
 • składanie propozycji określonych rozwiązań zaobserwowanych problemów;
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz innej koniecznej dokumentacji i korespondencji związanej
  z czynnościami audytowymi;
 • prowadzenie rejestru zadań audytowych.
Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-30
Data ostatniej zmiany:
2020-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)