Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ I EGZEKUCJI

Zbieranie statystyk

Pokój nr: 6

Tel. wew.: 108, 112

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 108 

 

Kierownik: Irmina Świtek

Telefon komórkowy: 500 108 435

e-mail: irmina.switek@lesznowola.pl; kontrola@lesznowola.pl

 

Pracownicy: 

Marta Bazga

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 112

e-mail: marta.bazga@lesznowola.pl

Weronika Wysocka

Telefon bezpośredni: /22/ 70 89 112

e-mail: weronika.wysocka@lesznowola.pl

 

Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji podlega bezpośrednio Skarbnikowi.

 

Do zakresu działania Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji, w szczególności należy:

1) planowanie kontroli podatkowej na terenie Gminy;

2) kontrola podatników w zakresie stosowania zasady powszechności opodatkowania;

3) kontrola zgłoszenia do opodatkowanie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych;

5) kontrola podatników przed podjęciem decyzji w sprawie ulgi podatkowej na wniosek kierownika Referatu Realizacji Podatków
i Opłat;

6) wystawianie upomnień;

7) dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych z tytułu zaległości w podatkach;

8) sporządzanie rejestrów zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych;

9) wszczynanie egzekucji administracyjnej, w zakresie:

  • podatku od nieruchomości;

  • podatku rolnego;
  • podatku leśnego;
  • podatku od środków transportowych;

10) prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji administracyjnej;

11) monitorowanie egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie tytułów wykonawczych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego;

12) opracowywanie wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej i przesyłanie ich do właściwego Sądu Rejonowego;

13) współpraca z Urzędami Skarbowymi oraz innymi organami i instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań;

14) prowadzenie ewidencji ściągniętych należności;

15) współpraca z Referatem Realizacji Podatków i Opłat oraz innymi referatami zobowiązanymi do prowadzenia egzekucji;

16) bieżąca obsługa interesantów w zakresie związanym z kontrolą podatkową i egzekucją;

17) aktualizacja danych adresowych na potrzeby dostarczania korespondencji i prowadzenia postępowań przez właściwe komórki organizacyjne.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-04-09
Data publikacji:
2019-04-09
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-20 13:25:20, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)