Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Sekretarz Gminy

Ikona statystyk

 

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także organizując pracę w Urzędzie zajmuje się:

 

 

1.      Kierowaniem pracą podległych mu referatów i pracowników Urzędu.

2.      Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników.

3.      Organizacją pracy w Urzędzie oraz opracowywaniem zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk.

4.      Nadzorowaniem prowadzenia ewidencji aktów prawnych.

5.      Organizowaniem obsługi prawnej Rady Gminy i Zarządu.

6.      Nadzorowaniem realizacji uchwał Rady Gminy.

7.      Kontrolą prawidłowego wykonywania przez pracowników zadań wynikających z zakresu czynności.

8.      Stanem realizacji zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych.

9.      Realizacją planów zaopatrzenia materiałowo – technicznego na cele administracji oraz konserwację sprzętu i urządzeń biurowych.

10.  Kontrola prawidłowej pracy kancelarii i archiwum Urzędu.

11.  Obsługą transportową Urzędu.

12.  Nadzorowaniem prowadzenia spraw BHP i zabezpieczenia mienia, a ponadto:

-         inicjuje usprawnienia zwłaszcza w zakresie obsługi interesantów,

-         odpowiada za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,

-         współdziała z organami kontroli zewnętrznej /NIK, Prokuratura/,

-         zapewnia obsługę techniczno – biurową narad i zebrań organizowanych przez Radę i Zarząd,

-         sprawuje zarząd administracyjno – gospodarczy nad budynkiem administracyjnym Urzędu,

-         planuje kapitalne i bieżące remonty tego obiektu oraz nadzoruje ich wykonanie,

-         przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,

-         prowadzi rejestr skarg i zażaleń.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2003-06-16
Data publikacji:
2003-06-16
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-15 16:03:34, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)