Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Sekretarz Gminy

Ikona statystyk

 

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także organizując pracę w urzędzie zajmuje się:

1. kierowaniem pracą podległych mu referatów i pracowników urzędu oraz nadzorowaniem pracy gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie powierzonych kompetencji;
2. dokonywaniem okresowej oceny podległych pracowników;
3. prowadzeniem spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników;
4. opracowywaniem w porozumieniu z kierownikami referatów zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk;
5. nadzorowaniem prowadzenia ewidencji aktów prawnych;
6. organizowaniem obsługi prawnej Rady Gminy i Urzędu;
7. nadzorowaniem realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta;
8. kontrolą prawidłowego wykonywania przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu czynności;
9. stanem realizacji zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych;
10. realizacją planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele administracji oraz konserwacją sprzętu i urządzeń biurowych;
11. kontrolą prawidłowej pracy sekretariatu , kancelarii i archiwum Urzędu;
12. obsługą transportową Urzędu Gminy;
13. nadzorowaniem prowadzenia spraw BHP i zabezpieczenia mienia, a ponadto:
- nadzoruje jakość pracy Urzędu Gminy jako Pełnomocnik ds. Jakości,
- inicjuje usprawnienia zwłaszcza w zakresie obsługi interesantów,
- odpowiada za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
- współdziała z organami kontroli zewnętrznej,
- zapewnia obsługę techniczno-biurową narad i zebrań organizowanych przez Radę i Wójta,
- sprawuje zarząd administracyjno-gospodarczy nad budynkiem Urzędu,
- planuje kapitalne i bieżące remonty tego obiektu oraz współnadzoruje ich wykonanie,
- przyjmuje ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy,
- prowadzi rejestr skarg i wniosków,
- kontroluje dzienniki zmian treści informacji publicznej w BIP-ie.

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2003-06-16
Data publikacji:
2003-06-16
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 12:02:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)