Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Wójt Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania.


Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)  przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy;

1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)  określanie sposobu wykonywania uchwał;

3)  gospodarowanie mieniem komunalnym;

4)  wykonywanie budżetu;

5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)  kierowanie bieżącymi sprawami gminy;

7)  reprezentowaniem gminy na zewnątrz

 

Do wyłącznej własności Wójta należy:

- w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:

   1) opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,

   2) ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

   3) zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,

   4) w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

- w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

   5) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

   6) emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

   7) dokonywanie wydatków budżetowych,

   8) dysponowanie rezerwami budżetowymi,

   9) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,


NOTKA BIOGRAFICZNA

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest absolwentką prawa Samorządowego Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania i Marketingu oraz Podyplomowych Studiów „Prawo Europejskie Samorządu Terytorialnego" w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN, obecnie w trakcie przewodu doktorskiego.

Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m.in.: „Wójt Roku 2001” w konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej, "Najlepszy Samorządowiec 2005 Roku"; „Najlepszy Wójt 2009 Roku”, "Najlepszy Wójt Roku 2010", "Najlepszy Wójt Roku 2011", "Kobieta Sukcesu Mazowsza 2011", "Europejczyk Roku 2011", "Samorządowy Menadżer Regionu 2011", "Najlepszy Wójt Roku 2012", „Samorządowy Menadżer Roku 2012” w ramach konkursu Gmina Fair Play, „VIP Biznesu 2013”, „Businesswoman Roku 2013”, „Najlepszy Wójt Roku 2013”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2014”, „VIP Samorządu 2014”, wyróżniona także nagrodą specjalną z okazji 25-lecia Wolności RP czy nagrodą Bene Meritus (Dobrze Zasłużony) przyznaną przez Europejski Klub Biznesu Polska.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP,Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, złotym medalem Za zasługi dla Obronności Kraju, srebrną odznaką Przyjaciel Dziecka, Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, odznaką Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, złotą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka”, odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Złotym medalem za zasługi dla Policji, srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową za zasługi dla Samorządu Terytorialnego przyznana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2003-06-16
Data publikacji:
2003-06-16
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-05 12:02:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Krakowski

WCAG 2.0 (Level AA)