Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. decyzji środowiskowej dla budynku technicznego NCT ORANGE POLSKA

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-03-23
Data publikacji:
2020-03-23
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zbieranie statystyk

o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowych w 2020r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-16
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO o wszczęciu postępowania

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-13
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13

OGŁOSZENIE Wójta Gminy

Zbieranie statystyk

dot. odwołania wszystkich imprez i wydarzeń organizowanych przez Gminę Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-03-12
Data publikacji:
2020-03-12
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12

OGŁOSZENIE Wójta Gminy dot. szkół i przedszkoli

Zbieranie statystyk

w związku z koronawirusem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-03-12
Data publikacji:
2020-03-12
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12

OGŁOSZENIE Wójta Gminy dot. organizacji pracy urzędu

Zbieranie statystyk

w związku z koronawirusem

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-03-12
Data publikacji:
2020-03-12
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu budynków w zabudowie mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zamieniu w Gminie Lesznowola na działce nr 5/5 oraz na działce 20 przy ul. Czekoladowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-11
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11

Wyniki Konkursu OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lesznowola

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-05
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot.budowy gazociągu na działce nr ewid. 77/1 obręb Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2020-03-04
Data publikacji:
2020-03-04
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-28
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2840W (ul. Żwirowa) z drogą powiatową nr 2841 W (ul. Mazowiecka)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2020-02-27
Data publikacji:
2020-02-27
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

dot budowy budynku technicznego NCT dla urządzeń łączności dla potrzeb radiostacji – ORANGE POLSKA S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą: techniczną, drogami, parkingami, placami manewrowymi, zbiornikami retencyjnymi, budynkiem portierni oraz częścią biurową dla obsługi obiektu w miejscowości Łazy w gminie Lesznowola na działce nr ew. 32/3

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-25
Data ostatniej zmiany:
2020-02-25

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3 w m. Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-21
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2859W w m. Łazy (gm. Lesznowola) i m. Kuleszówka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-20
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot.budowy budynku handlowo – usługowego wraz z parkingami, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i wewnętrzną komunikacją na działkach nr ew. 234/2, 235/2 i 242/19, obręb KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2020-02-20
Data publikacji:
2020-02-20
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-05-21 16:26:14, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)