Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Lesznowola uchwały Nr 459/XLI/2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakosciowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski, Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-19
Data publikacji:
2021-08-19
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19

INFORMACJA o ofercie wsparcia realizacji zadania o nazwie Przygotowanie zawodników do Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13

INFORMACJA o złożeniu oferty wsparcia z realizacji zadania publicznego o nazwie Organizacja turnieju dla dzieci z okazji 20-lecia klubu Walka Kosów

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Monika Szulik
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-13
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jabłonowo, południowej części wsi Kosów, wschodniej części wsi Wólka Kosowska, części wsi: Mroków, Kolonia Mrokowska, Wola Mrokowska, Warszawianka, Stachowo, Marysin z wyłączeniem terenu cmentarza

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-12
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Magdalena Pietrzykowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-12
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-12
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin ( obszar położony pomiędzy: ul. Zdrowotną, ul. Purpurową, ul. Gruntową oraz zachodnią granicą obrębu Marysin )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-12
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA

Ikona statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra ( obszar położony przy ul. Żwirowej )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Katarzyna Gwizdoń
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-12
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12

INFORMACJA

Ikona statystyk

w sprawie oferty nr RFZ.11.525.2021.MG na zadania publiczne złożonej w dniu 29.07.2021r. o nazwie RODZINNE KAJAKOWANIE W GMINIE LESZNOWOLA do Urzędu Gminy Lesznowola przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Małgorzata Wiśniakowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-10
Data publikacji:
2021-08-10
Data ostatniej zmiany:
2021-08-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących oraz adaptacji istniejących budynków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 5/13, 22/6 i 22/11 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Zakładowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-08-06
Data publikacji:
2021-08-06
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 20/4 i 22/14 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie ul. Czekoladowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-08-05
Data publikacji:
2021-08-05
Data ostatniej zmiany:
2021-08-05

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Olga Sobolewska-Boczula
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2021-08-04
Data publikacji:
2021-08-04
Data ostatniej zmiany:
2021-08-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wola (dz. nr ew. 273/2, 274/2, 300, 532, 642/49, 642/51, 642/60) oraz w m. Nowa Iwiczna (dz. nr ew. 103)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-08-03
Data publikacji:
2021-08-03
Data ostatniej zmiany:
2021-08-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 20/4 i 22/14 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Czekoladowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-08-03
Data publikacji:
2021-08-03
Data ostatniej zmiany:
2021-08-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, wolnostojących oraz adaptacji istniejących budynków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, realizowanego etapowo, na działkach o nr ew. 5/13, 22/6 i 22/11 z obrębu 0032 Zakłady Zamienie przy ul. Zakładowej i Herbacianej w gminie Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Weronika Dereń
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2021-08-03
Data publikacji:
2021-08-03
Data ostatniej zmiany:
2021-08-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-20 15:16:58, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)