Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egekucji.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Rafał Wojewoda
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Rafał Wojewoda
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

Projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Lesznowola.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Kazimierz Jabłoński
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lesznowoli

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Kazimierz Jabłoński
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 291/XXVI/2020 z dn. 25.06.2020 (ul. Żytnia i Biedronki)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-15

Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2021

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Ewa Laskus
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-15

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola zatwierdzonego uchwałą Nr 90/VII/2019 z dn. 18.04.2019 (ul. Gminna i ul. Szkolna)

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2021-01-15
Data publikacji:
2021-01-15
Data ostatniej zmiany:
2021-01-18

PROJEKT UCHWAŁY

Ikona statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2020-12-23

PROJEKT UCHWAŁY

Ikona statystyk

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2020-12-23

PROJEKT UCHWAŁY

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2020-12-23

PROJEKT UCHWAŁY

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-16
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16

PROJEKT UCHWAŁY

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stachowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-16
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16

PROJEKT UCHWAŁY

Ikona statystyk

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-16
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16

PROJEKT UCHWAŁY

Ikona statystyk

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-16
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-27 14:13:37, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)