Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Projekt Uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2023

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Wieczorek
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2023-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Jabłonkowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2022-2034

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Jolanta Jabłonkowska
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Joanna Wieczorek
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-19

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr 358/XXXI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Dorota Czajkowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr 171/XV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stefanowo, Jabłonowo, Warszawianka

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Przygodzka
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-15
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/110, położonej w obrębie KPGO Mysiadło

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Grażyna Brzozowska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Mariusz Uliasz
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stefanowo, Jabłonowo, Warszawianka – etap I

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dąbrowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lesznowola na lata 2023-2026

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Maria Grabałowska - Pędraś
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej położonej w Stachowie – ul. Zakątek

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Hanna Wiśnios
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w KPGO Mysiadło – ul. Kościelna

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Bogumiła Jabłońska
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Projekt uchwały

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Lesznowola, Kolonia Lesznowola, PGR Lesznowola (obszar położony pomiędzy ulicami: Słoneczna, Wilcza, Borowa, Wojska Polskiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
Radosław Dabrowski
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
2022-12-16
Data publikacji:
2022-12-16
Data ostatniej zmiany:
2022-12-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-12 12:32:29, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)