Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Ikona statystyk

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

  

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik: Joanna Żurkowska-Beta
Pokój nr 2
Tel. wew. 123, 132
Tel.bezpośredni 22 70 89 123; 22 70 89 132

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik: Marzena Chmiel
Pokój nr 103
Tel. wew. 128, 208
Tel.bezpośredni: 22 70 89 128; 22 70 89 208

Referat Dróg i Mostów

Kierownik: Karolina Pichnej
Pokój nr 105
Tel. wew.  145, 207
Tel.bezpośredni: 22 70 89 145; 22 70 89 207

Referat Gospodarki Odpadów Komunalnych
Łazy ul. Przyszłości 8

Kierownik: Lech Kilanowski
Telefony:22/ 700 01 02 do 04
Reklamacje: wew. 102
Deklaracje: wew. 103 i 109
Postępowania i decyzje określające wyskokość opłaty: wew. 101
Księgowość: wew. 106, 107 i 108
Rejestr działalności regulowanej i sprawozdania: wew. 105
Tel.bezpośredni: 22 700 01 02; 22 700 01 03; 22 700 01 04

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik: Tomasz Dziubak – Wysokiński 
Pokój nr 9
Tel. wew. 113
Fax. 114
Tel.bezpośredni: 22 70 89 113

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Kierownik: Ewa Gurtowska
Pokój nr 112
Tel. wew. 130, 202 203 281
Tel. bezpośredni: 22 70 89 130; 22 70 89 202; 22 70 89 203; 22 70 89 281

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik: Grażyna Brzozowska
Pokój nr 21
Tel. wew. 118, 119
Tel.bezpośredni: 22 70 89 118; 22 70 89 119

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Ewa Lewandowska
Pokój nr 1
Tel. wew. 122
Tel.bezpośredni: 22 70 89 122

Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji

- Bożena Poterała
- Joanna Barańska
- Jadwiga Siedlanowska
Tel. wew. 219
Pokój nr 106
Tel.bezpośredni: 22 70 89 219;
   
Ewidencja Działalności Gospodarczej
- Łucja Jaworska
Tel. wew. 220
Pokój nr 107
Tel.bezpośredni: 22 70 89 220

Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

  Kierownik: Marek Walczak
  Pokój nr 107
  Tel. wew. 301
  Tel. bezpośredni: 22 70 89 301
    Kancelaria:
     - Katarzyna Lubowicka
     - Halina Soczówka
     Pokój nr 7, 7A
     Tel. wew. 146, 210
     Tel. bezpośredni: 22 70 89 146, 22 70 89 210
    Kadry:
     - Małgorzata Seliga
     - Marlena Soboń
     - Julia Ryder
     Pokój nr 101
     Tel. wew. 120
     Tel. bezpośredni: 22 70 89 120
    Sprawy organizacyjne i pracownicze:
     - Jolanta Czyżewska
     Pokój nr 107
     Tel. wew. 250
     Tel. bezpośredni: 22 70 89 250
    Sekretariat:
     - Teresa Piotrowska
     Pokój nr 100
     Tel. wew. 101
     Tel. bezpośredni: 22 70 89 101
    Archiwum:
     - Edyta Ścibor-Łapka
     Pokój nr 1B
     Tel.wew. 223
     Tel. bezpośredni: 22 70 89 223
    Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe:
     - Agnieszka Dziuba
     Pokój nr 110
     Tel. wew. 138
     Tel. bezpośredni: 22 70 89 138
    Sprawy Obronności i Wojskowe
     - Mariusz Jurek
     Pokój nr 110
     Tel. wew. 138
     Tel. bezpośredni: 22 70 89 138

Referat Realizacji Budżetu

- Beata Kuć
- Grażyna Wojnicka
- Emilia Ziomek-Ike
Pokój nr 10
Tel. wew.117, 227
Tel.bezpośredni: 22 70 89 117; 22 70 89 227

Referat Realizacji Podatków i Opłat 

Kierownik: Hanna Borowska
Pokój nr 8 i 15
Tel. wew. 142, 215, 230
Tel.bezpośredni: 22 70 89 142; 22 70 89 215; 22 70 89 230

Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

Kierownik: Irmina Świtek
Pokój nr 6
Tel. wew. 108,112
Tel.bezpośredni: 22 70 89 108
Telefon komórkowy: 500 108 435
e-mail: irmina.switek@lesznowola.pl; kontrola@lesznowola.pl 

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Kierownik: Agnieszka Adamus 
Pokój nr 108
Tel. wew. 121, 266
Tel.bezpośredni: 22 70 89 121
Tel.bezpośredni: 22 70 89 266

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: Dorota Czajkowska
Pokój nr 13
Tel. wew. 218
Tel. bezpośredni  22 70 89 218

Biuro Rady

Kierownik: Anna Gawrych
Pokój nr 114
Tel. wew. 109, 110
Tel.bezpośredni: 22 70 89 109; 22 70 89 110

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Koordynator: Teresa Kurmanowska
Pokój nr 11
Tel. wew. 143, 224
Tel.bezpośredni: 22 70 89 143; 22 70 89 224;
Fax: /22/ 736-11-84
e-mail: komunikacja@lesznowola.pl

Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej

- Zofia Duda
- Sylwia Borowska
Pokój nr 3
Tel. wew. 124
Tel.bezpośredni: 22 70 89 124

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Danuta Szulowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Tel. wew. 228
Tel.bezpośredni: 22 70 89 228

Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

- Małgorzata Wiśniakowska
- Monika Szulik
Pokój nr 13
Tel. wew.144, 360
Tel.bezpośredni: 22 70 89 144, 22 70 89 360

Stanowisko ds. Informacji Europejskiej

Joanna Misiak
Pokój 13
Tel. wew. 131
Tel.bezpośredni: 22 70 89 131

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2012-03-06
Data publikacji:
2012-03-06
Data ostatniej zmiany:
2021-01-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-28 09:03:54, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)