Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

UCHWAŁA NR 81/VI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uwzględnienia skargi

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

UCHWAŁA NR 80/VI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwaleniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowoladla części obrębu Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

UCHWAŁA NR 79/VI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

UCHWAŁA NR 78/VI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwaleniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

UCHWAŁA NR 77/VI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (rejon ul. Marii Świątkiewicz i ul. Józefa Górskiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

UCHWAŁA NR 76/VI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska (rejon na zachód od Al. Krakowskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Uchwała 74/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazw drogom

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

UCHWAŁA NR 75/VI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu PAN Jastrzębiec i części obrębu Garbatka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

UCHWAŁA Nr 73/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze ul. Renifera Rudolfa Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Uchwała Nr 72/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Jabłonki Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Uchwała Nr 71/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Uchwała Nr 70/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Uchwała Nr 69/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

zmieniającą uchwałę Nr 490/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Uchwała Nr 68/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-27
Data ostatniej zmiany:
2019-03-27

Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 34, położonej w obrębie Zakłady Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-26
Data ostatniej zmiany:
2019-03-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 11:15:0, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)