Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 109/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Uchwała Nr 108/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Uchwała Nr 107/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola” na lata 2019-2023

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Uchwała Nr 106/X/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-06-12
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12

Uchwała Nr 105/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 104/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 103/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 102/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 101/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 99/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 16,5m2 stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/2, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 100 /IX /2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 431/1, położonej w obrębie Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-23
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 98/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 24m2 , stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/2, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 96/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Uchwała Nr 95/IX/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 maja 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-23
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-17 11:48:47, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)