Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 162/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru ławników

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 161/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Gminie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 160/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad porozumienia dotyczącego przejęcia w zarządzanie części drogi krajowej DK7 w rejonie skrzyżowania Wólka Kosowska, gm. Lesznowola, powiat Piaseczno

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 159/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Papugi-Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-09-25
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 158/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego ½ w prawie własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 309, położonej w obrębie Konarzew, gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

UCHWAŁA Nr 157 / XIV / 2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5/18, nr 5/20, nr 7/4 i nr 51/5, położonych w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 156/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntu o pow. 70m2 stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/84, obręb KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 155/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 154/XIV/2019 Rada Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 153/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Uchwała Nr 152/XIV/2019 Rada Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Nr 625/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zgorzała (rejon położony pomiędzy ulicą Postępu, Raszyńską, Dawidowską i granicą miejscowości Zamienie)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

UCHWAŁA Nr 151/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-24
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24

Uchwała Nr 150/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie miesięcznych diet dla Radnych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-09-24
Data publikacji:
2019-09-24
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24

Uchwała Nr 149/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-24
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24

Uchwała Nr 148/XIV/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019-2033

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-24
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-11 12:13:31, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)