Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji w miejscowości Jabłonowo na działce o nr ew. 40/10, gmina Lesznowola ośrodka gier

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany nazwy drogi „Gminnej Rady Narodowej” w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej spółki pod nazwą „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 114/XI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice, Podolszyn, zatwierdzonego uchwałą Nr 650/XLVII/2001 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 września 2001r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakressu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowan ie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2017-2025

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-07-07

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanioa przestrzennego Gminy Lesznowola dla częsci obrębu KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanioa przestrzennego Gminy Lesznowola dla częsci obrębu KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czzęści obrębu Stara Iwiczna ( rejon pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Kielecką )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przysttąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu nMarysin ( rejon pomiedzy Aleją Krakowską i ulicą Zdrowotną )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Lesznowola a Miastem Stołeczznym Warszawa, dotyczacej realizacji projektu " Wirtualny WArszawsski Obszar Funkcjonalny ( Virtual WOF )"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-18 12:28:4, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)