Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 659/XLVI/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2019r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-23
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-23
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmine Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2020 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Kosowie, ul. Karasia 49 poprzez przeniesienie jego siedziby.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28 poprzez likwidację Filii w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034 na rok 2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2020-03-20
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-26

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5/18 i nr 51/5, położonych w obrębie PGR Lesznowola, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
2020-03-20
Data publikacji:
2020-03-20
Data ostatniej zmiany:
2020-03-20

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Statutowej Rady Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-21
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28 poprzez likwidację Filii w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-02-21
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-08 16:07:29, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)