Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanioa przestrzennego Gminy Lesznowola dla częsci obrębu KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanioa przestrzennego Gminy Lesznowola dla częsci obrębu KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czzęści obrębu Stara Iwiczna ( rejon pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Kielecką )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie przysttąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu nMarysin ( rejon pomiedzy Aleją Krakowską i ulicą Zdrowotną )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Lesznowola a Miastem Stołeczznym Warszawa, dotyczacej realizacji projektu " Wirtualny WArszawsski Obszar Funkcjonalny ( Virtual WOF )"

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiedzy Gminą Lesznowola a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczacej realizacji projektu pn. " Promocja gospodarza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( WOF Expo ) "

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2017-06-14
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze ( ul. Czesława Miłosza - Lesznowola )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze ( ul. Raniuszka-Zgorzała )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrazenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesznowola prawa własności niezabudowanej nieruchomosci, oznaczonej w ewidencji gruntółw i budynków nr 30/6, położonej w obrębie Stefanowo gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

zmieniający uchwałę w sprawie wsółdziałania z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2017-06-14
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżettu gminy za 2016 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2017-06-14
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

PROJEKT UCHWAŁY

Zbieranie statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola NA LATA 2017-2025

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2017-06-14
Data publikacji:
2017-06-14
Data ostatniej zmiany:
2017-06-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-22 13:22:07, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)