Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (teren położony przy terenach kolejowych, w okolicach ul. Jaśminowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-19
Data ostatniej zmiany:
2018-04-19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (rejon ulicy Perłowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-19
Data ostatniej zmiany:
2018-04-19

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-17
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot.zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi powiatowej 2859 W

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-17
Data ostatniej zmiany:
2018-04-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy (rejon ul. Przyszłości, ul. Pozytywnej, ul. Perspektywy oraz ul. Alternatywy)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-12
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu KPGO Mysiadło

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-12
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt działka nr 79/6 Stefanowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-12
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12

Informacja Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Jaskółki i Gogolińskiej w miejscowości Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN wzdłuż ul. Przyleśnej w miejscowości Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Zbieranie statystyk

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów Wola Mrokowska i Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-04-06
Data ostatniej zmiany:
2018-04-06

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Zbieranie statystyk

w sprawie ubojni zwierząt na działce 79/6 w Stefanowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-03-22
Data publikacji:
2018-03-22
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr 92/8 Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-20
Data ostatniej zmiany:
2018-03-20

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU

Zbieranie statystyk

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
gregk
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek ubojni zwierząt - dz. nr 79/6 we wsi Stefanowo

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-13
Data ostatniej zmiany:
2018-03-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-24 12:59:57, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)