Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część produkcyjną, oraz rozbudowie placów manewrowych do celów komunikacji wewnętrznej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na dz. nr ew. 62/10, 66/14, 66/3, 67/2, 133, 129 w m. Wola Mrokowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-10
Data ostatniej zmiany:
2019-10-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka (obszar położony przy ul. Słonecznej i ul. Lipowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-08
Data ostatniej zmiany:
2019-10-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dla opracowania dokumentu pn: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lesznowola na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-07
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 1.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-01
Data ostatniej zmiany:
2019-10-01

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

​dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 1, nr 2/1, nr 2/2 oraz częściowo działce nr 4, obręb Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-30
Data ostatniej zmiany:
2019-09-30

Ogłoszenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. zgłaszania ofert na realizację zadania: "Świadczenie usługi stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-26
Data ostatniej zmiany:
2019-09-26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zgorzała (rejon położony pomiędzy ulicą Postępu, Raszyńską, Dawidowską i granicą miejscowości Zamienie)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar położony przy ul. Perłowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar położony przy ul. Wąskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar położony przy ul. Oficerskiej oraz ul. Gminnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin i części obrębu Wólka Kosowska (obszar położony pomiędzy ul. Zdrowotną a Żurawinową)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2859W w m. Łazy (gm. Lesznowola) i m. Kuleszówka (gm. Piaseczno).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-13
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar położony przy ul. Postępu i ul. Storczykowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo (rejon ul. Leśnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar położony przy ul. Polnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-11 12:13:31, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)