Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie naboru kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-28
Data ostatniej zmiany:
2020-01-28

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Raszyn

Zbieranie statystyk

przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Raszyn

Zbieranie statystyk

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2020/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 23 stycznia 2020 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Dobra Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

budowy budynku technicznego NCT dla urządzeń łączności dla potrzeb radiostacji – ORANGE POLSKA S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą: techniczną, drogami, parkingami, placami manewrowymi, zbiornikami retencyjnymi, budynkiem portierni oraz częścią biurową dla obsługi obiektu w miejscowości Łazy w gminie Lesznowola na działce nr ew. 32/3

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-24
Data ostatniej zmiany:
2020-01-24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3 w m. Zgorzała.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-21
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji dot. S7

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-17
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (rejon ul. M. Świątkiewicz i ul. J. Górskiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-15
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. budowy stacji paliw oraz budynku obsługującego stację paliw na dz. nr ew. 30/10 przy ul. Postępu w Kolonii Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-14
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego, terenów utwardzonych oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 463, 464/1, 464/2, 465, 466, 467 w m. Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-09
Data ostatniej zmiany:
2020-01-09

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska i Warszawianka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy i części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-08
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08

Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-01-03
Data ostatniej zmiany:
2020-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-29 14:25:16, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)