Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-09
Data ostatniej zmiany:
2017-06-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część magazynową na działkach o nr ew. 66/14, 66/3, 67/2, 129, 133 w miejscowości Wola Mrokowska

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, Kolonia Lesznowola (rejon ulicy Okrężnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-07
Data ostatniej zmiany:
2017-06-07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zbieranie statystyk

na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-07
Data ostatniej zmiany:
2017-06-07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (teren szkoły)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-07
Data ostatniej zmiany:
2017-06-07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-07
Data ostatniej zmiany:
2017-06-07

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zbieranie statystyk

na zadania publiczne ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola w zakresie wspierania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności gminy-wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-06-05
Data ostatniej zmiany:
2017-06-05

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

w sprawie kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkoli prowadzonych przez gminę

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-26
Data ostatniej zmiany:
2017-05-26

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zbieranie statystyk

na zadania publiczne ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (dz. o nr ew. 206/4 oraz 207/10)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-24
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot.zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Borowej w miejscowości Wilcza Góra.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-22
Data ostatniej zmiany:
2017-05-22

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (teren pomiędzy ul. Mleczarską a torami kolejowymi, dot. działek o nr ew. 149, 150/1, 150/2, 151/4)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (teren położony pomiędzy rzeką Utratą a ul. Marii Świątkiewicz, dot. działek o nr ew.: 127,129/1, 130/1, 130/2, 140, 142/1 )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (dz. nr ew. 192/3, 194/4, 194/5, 194/7, 194/9, 194/10, 194,23, 194/24, 229/2, 229/3, 230)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-22 13:22:07, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)