Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy nr 33KDGD, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN, budowie oświetlenia ulicznego, usunięcia kolizji w sieci energetycznej i budowie obiektu mostowego w miejscowości Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-18
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Łącznej i ulicy Górskiego, budowie kanalizacji deszczowej deszczowej, przebudowie sieci NN, budowy oświetlenia ulicznego, usunięciu kolizji w sieci telefonicznej, usunięciu kolizji w sieci energetycznej i budowie mostu na rzece Utrata w miejscowości Wola Mrokowska i Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-18
Data ostatniej zmiany:
2018-10-18

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy dróg gminnych ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej w miejscowości Zgorzała

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-16
Data ostatniej zmiany:
2018-10-16

Zarządzenie Nr 182/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 12.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-12
Data ostatniej zmiany:
2018-10-12

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

dot. budowy dwóch dróg gminnych w Łazach wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz rozbiórką i budową słupa linii napowietrznej nN

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-12
Data ostatniej zmiany:
2018-10-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (teren położony przy terenach kolejowych, w okolicach ul. Jaśminowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-12
Data ostatniej zmiany:
2018-10-12

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 7/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 28 września 2018 r. w formie małego grantu przez Fundację Synapsis z siedzibą w Warszawie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-10-09
Data ostatniej zmiany:
2018-10-09

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 7/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 28 września 2018r. w formie małego grantu przez Fundację Synapsis z siedzibą 02-085 w Warszawie ul. Ondraszka 3

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2018-10-01
Data publikacji:
2018-10-01
Data ostatniej zmiany:
2018-10-01

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 6/2018/MG na zadania publiczne złozonej w dniu 20 września 2018 r. w formie małego grantu przez Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-28
Data ostatniej zmiany:
2018-09-28

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 5/2018/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 13 września 2018 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Walka Kosów z siedzibą w Kosowie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-27
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy drogi gminnej łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-26
Data ostatniej zmiany:
2018-09-26

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot.budowy ul. Dworkowej, Topolowej i Końcowej w Lesznowoli i PGR Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-26
Data ostatniej zmiany:
2018-09-26

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy drogi gminnej - ulicy 3KDD w miejscowości Kolonia Warszawska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-26
Data ostatniej zmiany:
2018-09-26

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Przyleśnej w Wilczej Górze i Magdalence

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-26
Data ostatniej zmiany:
2018-09-26

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 6/2018/MG na zadania publiczne złozonej w dniu 20 września 2018 r. w formie małego grantu przez Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-09-21
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 12:48:34, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)