Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot.zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Borowej w miejscowości Wilcza Góra.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-22
Data ostatniej zmiany:
2017-05-22

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (teren pomiędzy ul. Mleczarską a torami kolejowymi, dot. działek o nr ew. 149, 150/1, 150/2, 151/4)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (teren położony pomiędzy rzeką Utratą a ul. Marii Świątkiewicz, dot. działek o nr ew.: 127,129/1, 130/1, 130/2, 140, 142/1 )

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (dz. nr ew. 192/3, 194/4, 194/5, 194/7, 194/9, 194/10, 194,23, 194/24, 229/2, 229/3, 230)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-17
Data ostatniej zmiany:
2017-05-17

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 maja 2017 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego- działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy - wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-05-05
Data ostatniej zmiany:
2017-05-05

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNOWOLI ZA ROK 2016

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-28
Data ostatniej zmiany:
2017-04-28

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Lesznowola ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2017r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-27
Data ostatniej zmiany:
2017-04-27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego o część magazynową na działkach o nr ew. 66/14, 66/3, 67/2, 129, 133 w miejscowości Wola Mrokowska.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów w ramach inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi realizowanego na działce o nr ew. 8/1 w miejscowości Zamienie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podleśnej w miejscowości Kosów, gmina Lesznowola.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska (jczyzewska)
Data wytworzenia:
2017-04-14
Data publikacji:
2017-04-14
Data ostatniej zmiany:
2017-04-14

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

Akademia Inter Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-12
Data ostatniej zmiany:
2017-04-27

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-04-11
Data ostatniej zmiany:
2017-04-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podleśnej w miejscowości Kosów, gmina Lesznowola


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-22 15:49:17, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)