Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy drogi gminnej-ul. Kielecka w miejscowości Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-19
Data ostatniej zmiany:
2019-04-19

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy drogi powiatowej nr DP 2841W (ul. Postępu) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa skrzyzowania ul. Słonecznej i ul. Postępu w miejscowości Kolonia Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-19
Data ostatniej zmiany:
2019-04-19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zbieranie statystyk

dot. budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-19
Data ostatniej zmiany:
2019-04-19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zbieranie statystyk

dot. budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-19
Data ostatniej zmiany:
2019-04-19

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

Zbieranie statystyk

dot. możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-04-18
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Podolszyn (obszar położony przy ul. Polnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów, zatwierdzonego uchwałą Nr 259/XIX/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2008 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka (obszar położony pomiędzy ul. Postępu i granicą gminy Lesznowola)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-18
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 2/2019/MG na zadania publiczne o nazwie Spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wedkarstwa jako formy kulturalnego spędzania czasu wolnego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-11
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-08
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Krasickiego i ul. Postępu)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon ulicy Żytniej i ulicy Biedronki)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Wilcza Góra (rejon położony przy ul. Żwirowej i ul. Wojska Polskiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra (teren pomiędzy ulicami: Jasną, Anielską, Piaszczystą, Jelenią)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 2/2019/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 27 marca 2019 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Koło Wędkarskie w Łazach II z siedzibą 05-500 Łazy, ul. Wiejska 41b

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-04-02
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 11:15:0, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)