Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

Rejestr instytucji kultury, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Lesznowola obejmuje następujące jednostki organizacyjne:


• Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2012-10-09
Data publikacji:
2012-10-09
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:58:59, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)