Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Dostęp do Informacji Publicznej

Zbieranie statystyk

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r z późn. zmianami)  nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

* Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

* Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

* Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

  

  

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lesznowola,  ul. Gminnej Rady Narodowej 60,05-506 Lesznowola.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne w celu realizacji zadania określonego w ww. ustawie.

   

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2005-12-15
Data publikacji:
2005-12-15
Data ostatniej zmiany:
2016-09-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-13 13:07:10, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)