Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 131/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-12-06
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 130/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 129/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 128/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie nadania nazwy drodze

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 127/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań gminnego transportu zbiorowego

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 126/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 125/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola do 2020 roku

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-12-06
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 124/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie przystąpienia Gminy Lesznowola do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: „Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-12-06
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 123/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 122/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 121/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 120/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło, zatwierdzonego uchwałą Nr 277/XXXVI/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2005r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 119/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu
PGR i Radiostacja Łazy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska (mwisniakowska)
Data wytworzenia:
2011-12-06
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 117/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Uchwała Nr 116/ X / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r.

Zbieranie statystyk
w sprawie określeniawysokości stawek podatku od środków transportowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Wiśniakowska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-12-06
Data ostatniej zmiany:
2011-12-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:58:59, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)