Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zbieranie statystyk

 

Danuta Szulowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tel.: (22) 757-92-32

Tel. wew.: 228

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 228

www.gkrpa-lesznowola.pl

 

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

 • Działanie na rzecz tworzenia i wzmocnienia lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych.

 • Prowadzenie analizy problemów alkoholowych na terenie gminy.

 • Udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności w pracach nad:
  a) projektem gminnego programu,
  b) projektem preliminarza jego wykonania,
  c) sprawdzaniem realizacji ww.

 • Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.

 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 • Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Wdrażanie oraz propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:58:59, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)