Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

INFORMACJA EUROPEJSKA

Zbieranie statystyk

 

Joanna Misiak

Pokój nr: 108

Tel. wew.: 131

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 131

 
 

STANOWISKO DO SPRAW INFORMACJI EUROPEJSKIEJ -
ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Gromadzenie i pozyskiwanie informacji z zakresu członkostwa w UE, dokumentów oraz przepisów prawnych dotyczących prawa wspólnotowego niezbędnych dla gminy. Tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych, dostępnych publikacji, bibliografii z zakresu UE.

 • Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie potencjalnych programów pomocowych, dostępnych programów fundacji i innych z możliwością wykorzystania ich na terenie gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu Wójtowi Gminy, komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy oraz jednostkom organizacyjnym.

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i zagadnień związanych z tematyką unijną oraz pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

 • Koordynacja działań urzędu, komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Wójta Gminy procedurą regulującą organizację zarządzania projektami unijnymi w zakresie:
  a)wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe,
  b)organizacji przygotowania i realizacji projektów,
  c)przygotowania niezbędnej dokumentacji i wniosków aplikacyjnych,
  d)monitoringu, kontroli finansowo-rzeczowej, sprawozdawczości oraz
  rozliczenia dotacji.

 • Wnioskowanie do budżetu gminy o zabezpieczenie udziału własnego gminy niezbędnego do realizowanych projektów.

 • Pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych.

 • Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych (m.in. Urzędem Marszałkowskim).

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:58:59, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)