Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

BIURO RADY

Zbieranie statystyk

 

Irena Liwińska
Justyna Rączkowska

Tel. wew.:  109

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 109

Iwona Góra

Tel. wew.: 110

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 110

Pokój nr:  114

 

BIURO RADY GMINY - ZADANIA I KOMPETENCJE

 • Obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, Komisji Rady Gminy.

 • Opracowywanie materiałów i protokołów z obrad, posiedzeń oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym.

 • Przygotowywanie i zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym materiałów pod obrady Rady, Komisji, Konferencji, Szkoleń itp.

 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

 • Opracowywanie, w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji, ocen i wniosków dla potrzeb Rady i Komisji.

 • Obsługa narad i konferencji organizowanych przez Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.

 • Kompletowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz sprawdzenie, czy zostały parafowane przez radcę prawnego.

 • Udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków.

 • Zabezpieczenie terminowej realizacji ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach Komisji.

 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków od obywateli, wpływających do Przewodniczącego Rady Gminy.

 • Udzielanie informacji interesantom dotyczących pracy Rady Gminy.

 • Udział w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do Sejmu, Senatu, Samorządu Gminy i innych.

 • Czuwanie nad przestrzeganiem terminów wysyłania uchwał Rady Gminy do  Wojewody i RIO.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2016-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 11:15:0, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)