Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zbieranie statystyk

 

Kierownik: Tomasz Dziubak-Wysokiński

Pokój nr: 9

Tel. wew.: 113

Fax.: 114

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 113

 

 
ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Zapewnienie wykonania ustawy o zamówieniach publicznych,

 • Koordynowanie działań Urzędu w powyższym zakresie, w tym prowadzenie odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówień publicznych.

 • Ustalanie obowiązującego trybu udzielania zamówień publicznych.

 • Przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych,

 • Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów przy współpracy z merytorycznym stanowiskiem lub komórką organizacyjną Urzędu.

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno – kancelaryjne prac komisji przetargowej.

 • Prowadzenie analizy zaopatrzenie na dostawy i usługi w zakresie niezbędnym do udzielania zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy.

 • Przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

 • Koordynowanie zawierania umów o udzielenie zamówienia w zakresie zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych.

 • Gromadzenie informacji o firmach doradczych, ekspertach i rzeczoznawcach uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych i wykonaniu umów zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Prowadzenie analiz efektywności przetargów.

 • Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Przetargowych.

 • Uczestniczenie w negocjacjach umów o udzielenie zamówień publicznych.

 • Nadzór merytoryczny nad informacjami upowszechnianymi w systemie informatycznym w sprawie ogłaszania zamówień publicznych udzielanych w imieniu Gminy.

 • Przygotowanie projektów rozstrzygnięć i decyzji w zakresie odpłatności za udostępnianie dokumentów przetargowych w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu.

 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2018-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:58:59, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)