Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

SPRAWY ORGANIZACYJNE I PRACOWNICZE

Zbieranie statystyk

 

Małgorzata Seliga

Marlena Soboń

Pokój nr: 101

Tel. wew.: 120

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 120

 

 
ZADANIA I KOMPETENCJE REFERATU SPRAW ORGANIZACYJNYCH I PRACOWNICZYCH

Kadry:

 • Prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu.

 • Prowadzenie spraw osobowych i akt kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy.

 • Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem zawodowym pracowników Urzędu.

 • Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy w porozumieniu z Sekretarzem Gminy i kierownikami referatów .

 • Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu.

 • Prowadzenie obowiązujących ewidencji osobowych, opracowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości o sytuacji kadrowej wUrzędzie

 • Prowadzenie archiwum akt osobowych byłych pracowników, wystawianie świadectw pracy i legitymacji służbowych.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie dyscypliny pracy w Urzędzie.

 • Prowadzenie ewidencji urlopów, wyjść służbowych i prywatnych oraz odbioru godzin pracowników Urzędu.

 • Prowadzenie ewidencji oraz wypisywanie delegacji służbowych.

 • Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtwarzania akt sądowych.

 • Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

 

   

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2013-04-24
Data publikacji:
2013-04-24
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 15:58:59, zmian dokonał(a): Jolanta Czyżewska

WCAG 2.0 (Level AA)