Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28.01.2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Gminy Lesznowola w 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-28
Data publikacji:
2019-01-28
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28.01.2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-28
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28.01.2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2019r. w Gminie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-28
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. wydania decyzji środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku magazynowego wraz z częścią biurowo – socjalną o część magazynową oraz rozbudowie budynku magazynowego wraz z częścią biurowo – socjalną o część magazynową oraz rozbudowie o część biurowo – socjalną, plac składowo – manewrowy, kanalizację deszczową, zbiorniki retencyjne w m. Wola Mrokowska Al. Krakowska 10, dz. nr ew. 62/5, 66/10, 66/13.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo- administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działek ewidencyjnych nr 228, 227/5, 5, 6, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 15, 16, 17, 18, 19, 192, 20, 21/1, 22, 24, 230, 232/3 w m. Zgorzała.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-28

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

dot. zgłaszania kandydatów na członków komisjii otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2019 w Gminie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-15

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 1/2019/MG na zadania publiczne o nazwie XIV ZIMOWISKO DOBREJ WOLI 2019

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-14
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zbieranie statystyk

dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy nr 33 KDGD w miejscowości Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy nr 33 KDGD, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN, budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Sadowej w miejscowości Nowa Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-10
Data ostatniej zmiany:
2019-01-10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-09
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09

Informacja

Zbieranie statystyk

w sprawie stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot.budowy dróg gminnych-ul. 20 KDL i 21 KDL w miejscowości Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania dot. budowy drogi gminnej ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Osiedlowej do granicy z gminą Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-08
Data ostatniej zmiany:
2019-01-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Mysiadło, Zgorzała, Nowa Iwiczna (rejon ul. Kwiatowej, Granicznej, Gogolińskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-07
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 10:43:08, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)