Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar położony przy ul. Perłowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar położony przy ul. Wąskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar położony przy ul. Oficerskiej oraz ul. Gminnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin i części obrębu Wólka Kosowska (obszar położony pomiędzy ul. Zdrowotną a Żurawinową)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-18
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2859W w m. Łazy (gm. Lesznowola) i m. Kuleszówka (gm. Piaseczno).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-13
Data ostatniej zmiany:
2019-09-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (obszar położony przy ul. Postępu i ul. Storczykowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo (rejon ul. Leśnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy (obszar położony przy ul. Polnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego na działkach nr ew. 85,86, 87, 88, 89 i 90 przy ul. Zielonej w m. Władysławów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-09-10
Data publikacji:
2019-09-10
Data ostatniej zmiany:
2019-09-10

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn

Zbieranie statystyk

dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 172 we wsi Laszczki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-09-06
Data publikacji:
2019-09-06
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR Lesznowola i części obrębu Lesznowola.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-05
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-26
Data ostatniej zmiany:
2019-08-26

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty nr 9/2019/MG na zadania publiczne złożonej w dniu 09 sierpnia 2019 r. w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-08-26
Data publikacji:
2019-08-26
Data ostatniej zmiany:
2019-08-26

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zakłady Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-23
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty na zadania publiczne złożonej w formie małego grantu przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jolanta Czyżewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-23
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-11-08 12:17:42, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)