Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy drogi gminnej ul. Runa Leśnego w miejscowości Władysławów

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zbieranie statystyk

dot. budowy drogi gminnej ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Osiedlowej do granicy z gmina Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-04-02
Data publikacji:
2019-04-02
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka (obszar położony przy ul. Słonecznej i ul. Lipowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

Informacja Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Polnej i Owsianej w miejscowości Podolszyn

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

Informacja Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot.budowy drogi 2KDL, 3KDL i 25KDL w miejscowości Stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy Koniecznej i ulicy Gąski, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN i budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdalenka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy Łącznej i ulicy Górskiego, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN, budowie oświetlenia ulicznego, usunięciu kolizji w sieci telefonicznej, usuwaniu kolizji w sieci energetycznej i budowie mostu na rzecz Utrata w miejscowości Wola Mrokowska i Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

dot. budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od skrzyżowania ul. Mleczarskiej i Powstańców Warszawy do włączenia do drogi krajowej nr 7

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz z przyłączem kablowym elektroenergetycznym przy ul. Produkcyjnej w Marysinie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-08
Data publikacji:
2019-03-08
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno – magazynową oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków dla zakładu McCormick na dz. nr ew. 52/6, 52/8, 52/10 w m. Stefanowo

Wyniki otwartego konkursu ofert - turystyka i rekreacja

Zbieranie statystyk

Dotyczy: wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia i upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Wyniki otwartego konkursu ofert - kultura i dziedzictwo narodowe

Zbieranie statystyk

Dotyczy: wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Gminy Lesznowola w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Wyniki otwartego konkursu ofert - działania profilaktyczne, wypoczynek letni

Zbieranie statystyk

Dotyczy: wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola w formie realizaci zadań publicznych - DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI GMINY – WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LESZNOWOLA.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zbieranie statystyk

Dotyczy: zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lesznowola w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 11:15:0, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)