Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

Uchwała Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-23
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-24

Uchwała Nr 43/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-23
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 42/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Złotnicza-Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-23
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 41/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Szumiących Traw-Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-23
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 40/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie nadania nazwy drodze - ul. Przez Górkę-Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 39/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lesznowola na lata 2019 - 2024

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów i części obrębu Wilcza Góra (obszar położony przy ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirowej, ul. Zielonej i ul. Cichej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon ul. Biedronki i ul. Żytniej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka (obszar położony przy ul. Słonecznej i ul. Lipowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-23
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 33/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 329/XXII/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łoziska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-01-23
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 32/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 31/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w miejscowości Stefanowo w gminie Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 stycznia 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-01-23
Data ostatniej zmiany:
2019-01-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 11:49:58, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)