Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka (obszar położony przy ul. Słonecznej i ul. Lipowej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (obszar położony przy ul. Szkolnej i ul. Krasickiego)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

Informacja Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot. budowy ul. Polnej i Owsianej w miejscowości Podolszyn

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

Informacja Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

dot.budowy drogi 2KDL, 3KDL i 25KDL w miejscowości Stara Iwiczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-13
Data ostatniej zmiany:
2019-03-13

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy Koniecznej i ulicy Gąski, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN i budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdalenka

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

dot. budowy ulicy Łącznej i ulicy Górskiego, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci NN, budowie oświetlenia ulicznego, usunięciu kolizji w sieci telefonicznej, usuwaniu kolizji w sieci energetycznej i budowie mostu na rzecz Utrata w miejscowości Wola Mrokowska i Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

dot. budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od skrzyżowania ul. Mleczarskiej i Powstańców Warszawy do włączenia do drogi krajowej nr 7

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot.budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz z przyłączem kablowym elektroenergetycznym przy ul. Produkcyjnej w Marysinie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-03-08
Data publikacji:
2019-03-08
Data ostatniej zmiany:
2019-03-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno – magazynową oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków dla zakładu McCormick na dz. nr ew. 52/6, 52/8, 52/10 w m. Stefanowo

Wyniki otwartego konkursu ofert - turystyka i rekreacja

Zbieranie statystyk

Dotyczy: wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia i upowszechniania turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Wyniki otwartego konkursu ofert - kultura i dziedzictwo narodowe

Zbieranie statystyk

Dotyczy: wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Gminy Lesznowola w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Wyniki otwartego konkursu ofert - działania profilaktyczne, wypoczynek letni

Zbieranie statystyk

Dotyczy: wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Lesznowola w formie realizaci zadań publicznych - DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI GMINY – WYJAZDOWY WYPOCZYNEK LETNI Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNO – EDUKACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LESZNOWOLA.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-04
Data ostatniej zmiany:
2019-03-04

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zbieranie statystyk

Dotyczy: zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lesznowola w 2019 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

dot. budowy budynku technicznego NCT dla urzdzeń łączności dla potrzeb radiostacji - Orange Polska S.A. wraz z niezbędną infrastrukturą

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Krakowski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Zbieranie statystyk

dot. budowy drogi gminnej ulic 20 KDL i 21 KDL w miejscowości Wólka Kosowska

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-02-28
Data ostatniej zmiany:
2019-02-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-22 11:49:58, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)