Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY LESZNOWOLA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

dot.pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 239/5 Łazy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-24
Data publikacji:
2019-05-24
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RASZYN

Zbieranie statystyk

dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr WAR1208B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działkach nr ew. 172 we wsi Laszczki

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-22
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEMU

Zbieranie statystyk

dot. budowy ronda w Nowej Iwicznej, Zgorzale i Nowej Woli.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-21
Data publikacji:
2019-05-21
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. odprowadzenia wód z ul. Konwaliowej w Łazach.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-17
Data ostatniej zmiany:
2019-05-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RASZYN

Zbieranie statystyk

o wydanym Postanowieniu SKO w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-17
Data publikacji:
2019-05-17
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (rejon pomiędzy ul. Nową, Jarząbka, Tukanów oraz granicą gminy)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

o możliwości złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-10
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10

INFORMACJA

Zbieranie statystyk

w sprawie oferty Nr 3/2019/MG na zadanie publiczne złożonej w dniu 18 kwietnia 2019 r. o nazwie "Akademia Rodzica" do Urzędu Gminy Lesznowola przez Fundację Być Bardziej

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska (ksobolewska)
Data wytworzenia:
2019-05-09
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ul. Postępu – działki o nr ew. 476/2, 476/3, 476/4, 477. 478, 479)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola, zatwierdzonego uchwałą Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dn. 9 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla cz. obrębu Zakłady Zamienie

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon ul. Gminnej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

Ogłoszenie Wójta Gminy Lesznowola

Zbieranie statystyk

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna (rejon przy ul. Mleczarskiej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-09
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie sprostowania ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Mroków

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-08
Data ostatniej zmiany:
2019-05-08

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 maja 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie sprostowania ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Lesznowola
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Karolina Sobolewska
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-05-08
Data ostatniej zmiany:
2019-05-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 21:20:19, zmian dokonał(a): Karolina Sobolewska

WCAG 2.0 (Level AA)